Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Jan

Jan Nowak, ur. 7 VI 1940 w Parlinku k. Bydgoszczy. Ukończył Technikum Samochodowe w Szczecinie (1960).

1979–1988 kierowca autobusowy i kontroler techn. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

1977–1981 kolporter niezależnego pisma „Robotnik”, uczestnik nielegalnych spotkań sympatyków KSS KOR i WZZ Pomorza Zachodniego, zbierał pieniądze na działalność opozycyjną.

17 VIII–30 VIII 1980 współorganizator strajku okupacyjnego i kierujący akcją strajkową w WPKM, od 19 VIII 1980 członek MKS, od 30 VIII 1980 MKR.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ w WPKM, XI 1980–VI 1981 członek tzw. wąskiego prezydium MKR, VI–VII 1981 delegat na I WZD, od VI 1981 członek Prezydium ZR Pomorza Zachodniego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, 4 II 1982 zwolniony ze wzgl. na zły stan zdrowia. 13 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie i Strzebielinku, 15 X 1982 zwolniony. Od XI 1982 na emigracji w Kanadzie.

1979 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Pętla.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry