Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowak Józef

Józef Nowak, ur. 14 II 1944 w Welzow (Niemcy). Absolwent I Studium Nauczycielskiego w Białymstoku (1965), Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomika przemysłu (1975), Studium Planowania i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1988), Studiów Dziennikarskich Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (2007).

W czasie studiów działacz Duszpasterstwa Akademickiego (usunięty za to z domu studenta). Inwentaryzator w PSS. Od 1966 pracownik Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Białymstoku, 1972-1984 Dyrekcji Okręgowej PKS w Białymstoku.

We IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w PKS, następnie przewodniczący KZ, członek Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej PKS, uczestnik rozmów z ministrem transportu nt. poprawy warunków pracy i płacy w PKS, członek MKZ; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek ZR. 19 XI 1981 uczestnik pielgrzymki „S” i „S” RI do Rzymu.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, Suwałkach, Kwidzynie, 7 IV 1982 zwolniony. Ponownie pracownik PKS. 30 VIII 1982 zatrzymany na 48 godz. 31 VIII 1983 zatrzymany podczas manifestacji, po przesłuchaniu zwolniony. Od 31 VII 1984 pracownik Okręgowego Oddziału Lustracji Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie, Oddział w Białymstoku, od III 1987 Spółdzielni Inwalidów Naprzód. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, prezes Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, działacz KIK. W X 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” w SI Naprzód.

Od 1990 na rencie, od 2004 na emeryturze. 1998-2002 uczestnik kolejnych WZD Regionu Białystok, członek ZR. 10 IV 1999 współzałożyciel Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku, 1999-2006 przewodniczący. 2006-2010 radny Miasta Białystok z listy PiS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

12 III – 12 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odezwa; 14 X 1981 – 26 XI 1984 przez Wydz. II/V KW MO/WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Rydwan; 3 V 1985 – 24 VIII 1987 przez p. V RUSW w Białymstoku w ramach KE/SOS krypt. Winted; 12 VIII 1987 – 6 XI 1989 w ramach SOR krypt. Fanatycy.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry