Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowska Danuta

Danuta Nowakowska, ur. 18 IV 1932 w Warszawie. Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1977).

Nauczycielka w SP nr 23 i 35 w Gdańsku-Oliwie, następnie w Przedszkolu nr 3, 5 i 12, kierowniczka Przedszkola nr 62 w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek KS Pracowników Oświaty w Gdańsku, delegat do MKS, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowych przy MKZ Gdańsk; w XI 1980 uczestniczka strajku okupacyjnego pracowników oświaty (wspólnie z przedstawicielami służby zdrowia i kultury) w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, sygnatariuszka porozumienia z komisją rządową; w 1981 wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”, z ramienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania w zespole na negocjacje z Ministerstwem Oświaty i Wychowania; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk i I KZD, przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczej.

Od 3 XII 1981 z delegacją „S” we Francji na zaproszenie związków zawodowych FEN i SNI-PEGC, po 13 XII 1981 na emigracji. Działaczka Paryskiego Komitetu Solidarności, wraz z Krystyną Ruchniewicz i Jerzym Milewskim współinicjatorka powołania Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą, uczestniczyła w konferencjach i mitingach organizowanych w Europie Zachodniej w celu mobilizowania opinii publicznej na rzecz „S”, organizatorka pomocy dla represjonowanych w kraju i podczas ich przyjazdów do Francji, współautorka audycji w RWE przedstawiających reakcje świata zachodniego na wydarzenia w Polsce. Od 1989 sekretarz koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Paryżu.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry