Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowska Nina

Nina Nowakowska, ur. 3 VIII 1944 w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologiczny (1967), doktorat (1994).

1967-1987 asystentka, adiunkt, starszy wykładowca na UAM w Poznaniu. III/IV 1968 uczestniczka wieców studenckich na uniwersytecie. 1968-1980 w ZNP, 1969-1981 w PZPR, 1970-1985 w Polskim Towarzystwie Językoznawczym i Polskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Od IX 1980 w „S”, założycielka koła w Instytucie Filologii Angielskiej UAM, autorka artykułów w niezależnych pismach „Serwis Informacyjny”, „Środowisko”. W II 1981 uczestniczka uczelnianego strajku przeciwko dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej.

1982-1984 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego. 1982-1988 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. książek NOWej, Kręgu, pism, tzw. cegiełek i wydawnictw okolicznościowych. 1982-1989 w uczelnianej tajnej „S”, zaangażowana w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych. W 1983 zwolniona z Instytutu Filologii Angielskiej, przyjęta do Instytutu Językoznawstwa, bez prawa prowadzenia zajęć dydaktycznych. 1983-1984 (z mężem Mirosławem Nowakowskim) prowadziła w mieszkaniu studio nagrywania kaset z audycjami Radia „S”. Współorganizatorka niezależnych wykładów i prelekcji dla środowiska akademickiego. 1986-1989 współpracowniczka Solidarności Walczącej, autorka i redaktor w podziemnym piśmie „Czas Kultury”. W 1987 zwolniona z pracy. W 1988 organizatorka dyskusyjnych spotkań publicystów SDP u Zofii Ziółkowskiej (wśród uczestników byli m.in. Marcin Libicki, Włodzimierz Filipek, Władysław Balicki, Iwo Byczewski, Aleksandra Bessert). 1988-1989 nauczycielka w VI LO w Poznaniu.

W 1989 dziennikarka, redaktor pisma KO „S” w Poznaniu „Głos Wolny”, 1989-1990 dziennikarka „Dzisiaj”, w 1990 „Obserwatora Wielkopolskiego”, 1991-1993 „Gazety Wyborczej”, od 1993 Radia Merkury. 1989-1991 członek koła „S” w VI LO w Poznaniu. Od 1989 w SDP (w 1990 w Zarządzie Krajowym), 2000-2006 członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Od 2008 na emeryturze, nadal współpracuje z Radiem Merkury.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry