Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowski Cezary Antoni

Cezary Antoni Nowakowski, ur. 7 IV 1954 w Białymstoku. Ukończył ZSZ.

1979-1984 zatrudniony w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty, od 1984 właściciel firmy budowlanej.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ w Fastach. Prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w Fastach. W 1981 działacz zakładowego KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, zwolniony 9 III 1982. Po wyjściu na wolność podjął działalność konspiracyjną. W V 1982 ponownie internowany, następnie aresztowany pod zarzutem nakłaniania do strajku załogi Fastów, uniewinniony. 1982-1983 kolporter podziemnej prasy i wydawnictw.

W 1999 współzałożyciel Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku; od VIII 1999 członek Sądu Koleżeńskiego Klubu WIR.

Do 27 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Niezadowoleni; do 8 IV 1982 przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Obrońcy; do 18 I 1983 w ramach SOR krypt. Pułkownik; do 30 IV 1985 przez Wydz. V WUSW w Białymstoku w ramach SOR krypt. Pajęczyna.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry