Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowski Radzimierz Jerzy

Radzimierz Jerzy Nowakowski, ur. 23 V 1951 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budownictwa i Architektury (1975).

1975-1980 asystent projektanta w Pracowni Konserwacji Zabytków w Szczecinie. 1975-1983 członek SARP. W XII 1976 sygnatariusz listu w obronie represjonowanych robotników Radomia; 1977-1980 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Res Publiki”, „Drogi” związanej z ROPCiO, następnie wydawnictw KPN. Od 1978 współpracownik ROPCiO w Szczecinie.

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w PKZ w Szczecinie, od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w PKZ. W 1981 zatrudniony w redakcji „Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ «S»”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, następnie w Wierzchowie, autor projektów kartek okolicznościowych i świątecznych drukowanych przez internowanych, 20 VII 1982 zwolniony. VII 1982 – VII 1983 bez zatrudnienia. VIII 1982 – 1983 kolporter pism podziemnych (m.in. „Grot”, „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”) wśród pracowników PKZ, przedsiębiorstwa Bimor i na Politechnice Szczecińskiej. Redaktor podziemnego pisma „Jednodniówka Bezokolicznościowa”. W X 1982 autor plakatu ośmieszającego reżimowe związki zawodowe z hasłem „Wstąpcie do nas”; uczestnik manifestacji w kolejne rocznice 3 V, Porozumień Sierpniowych, 11 XI, Grudnia ’70. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany.

Od VII 1983 na emigracji w Szwecji. 1983-1989 współpracownik Biura Informacyjnego „S” w Sztokholmie, uczestnik przerzutu sprzętu i materiałów poligraficznych do Polski, organizator archiwum szczecińskiego pisma „Obraz” za granicą. 1987-1990 architekt wnętrz w Szwecji, od 1993 właściciel firmy projektowej.

Odznaczony Medalem z okazji 25-lecia „S” (2005).

1977-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Stempel.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry