Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowski Stefan

Stefan Nowakowski, ur. 8 I 1951 w Olsztynie. Ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie (1970).

1970–1977 mechanik, nast. kierowca w Przedsiębiorstwie Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego Transbud w Olsztynie, 1977–1978 w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego tamże, 1978–1979 st. majster w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa tamże, 1979–1980 kierownik warsztatu w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wymoju, 1980–1983 mechanik w PSTBR Transbud w Olsztynie.

Od IX 1981 w „S”; od 10 XI pracownik ZR współtwórca siatki płac dla przedsiębiorstwa, statutu Samorządu Pracowniczego oraz instrukcji strajkowej. Współorganizator (z Bolesławem Mrozem) zjazdu przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych Zjednoczenia Budownictwa Olsztyńskiego.

13 XII 1981 współorganizator i przew. 2 spotkań działaczy ZR Warmińsko-Mazurskiego w zakładzie. 19 XII 1981 aresztowany za próbę zorganizowania strajku w PSTBR, 21 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie w trybie doraźnym 2,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Olsztynie, ZK w Bartoszycach, Braniewie i Łęczycy, 19 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa zawieszającej wykonanie kary. Po wyjściu z ZK zwolniony z pracy. 1983 stróż w ART Galeria, 1984 stolarz w prywatnych zakładach stolarskich.

Od 5 XI 1985 na emigracji w Kanadzie. Stolarz, od 1990 mechanik, od 1996 mechanik-specjalista napraw silników spalinowych i generatorów elektrycznych w firmie Cummins w Calgary.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry