Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowakowski Zdzisław

Zdzisław Nowakowski, ur. 19 IV 1952 w Koninie. Ukończył Technikum Hutnicze tamże (1988).

1971–1972 pracownik Rejonu Dróg Publicznych w Koninie, 1971–1973 górnik KWK Makoszowy w Zabrzu; od 1973 mechanik w Hucie Aluminium Konin.

1977–1980 kolporter niezależnego pisma „Robotnik” (z Andrzejem Krzyżańskim).

Od IX 1980 w „S”; od 10 X członek KZ HAK.

13 XII 1981 uczestnik strajku, za co przeniesiony karnie do Wydz. Elektrolizy, po 1,5 mies. przywrócono go do pracy na poprzednim stanowisku ze wzgl. na stan zdrowia. Uczestnik zbierania funduszy na pomoc internowanym, aresztowanym i ich rodzinom, nieformalny skarbnik; kolporter podziemnych wydawnictw: pism (m.in. „Solidarni Konin”, „Tygodnik Mazowsze”), książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych oraz tzw. cegiełek (w specjalnie uszytych kamizelkach wnosił je do zakładu). 14 XII 1982 uczestnik strajku w hucie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, nast. zatrzymany i pobity podczas przesłuchania w KW MO w Koninie.

1988–1992 uczestnik spotkań w ramach Klubu Ład i Wolność w Koninie. W 1989 członek Miejskiego KO i Wojewódzkiego KO. Od 12 V 1989 z-ca przew. KZ w HAK; delegat na WZD Regionu Konin. Od 1992 pracownik ZR tamże. 1998–2002 radny Rady Miasta Konina, przew. klubu AWS tamże. 2004–2006 członek zarządu Klubu Sportowego Aluminium Konin. Od 23 IV 2004 przew. KZ w HAK, od VI 2004 przew. ZR Konin, delegat na KZD, członek KK.

Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry