Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowicki Marek

Marek Nowicki, ur. 18 VI 1953 w Wojkowicach, k. Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wydz. Transportu i Zarządzania (1996).

1974-1975 zatrudniony w KWK Andaluzja w Brzozowicach-Kamieniu, 1975-1999 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; IX 1980 – VI 1999 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK. 1982-1989 członek redakcji (tzw. grupa dąbrowska), autor, drukarz we własnym mieszkaniu podziemnego pisma „Wolny Związkowiec”, 1988-1989 redaktor naczelny; kolporter prasy podziemnej w HK: uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy za Ojczyznę w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. 21 VIII 1982 zatrzymany, aresztowany, 25 X 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, po zwolnieniu z aresztu internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu: prowadził 7-dniową głodówkę protestacyjną, zwolniony 11 XII 1982. 14 VI 1984 ponownie aresztowany, zwolniony 27 VII 1984 na mocy amnestii. W VII 1984 zwolniony z pracy, po 3 tyg. przywrócony.

1988-1989 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” w Zakładzie Automatyzacji HK, w 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. IV-XII 1989 współzałożyciel i przewodniczący Dąbrowskiego KO „S”. 1999-2007 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, od 2007 szef Biura Zarządu.

9 IX 1982 – 24 X 1985 rozpracowywany przez RUSW w Dąbrowie Górniczej/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR (od 10 VII 1984) krypt. 7 nadzorowanej przez Wydz. VI Dep. V MSW, następnie w ramach SOR krypt. Centrum.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry