Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowicki Kazimierz

Kazimierz Nowicki, ur. 3 III 1948 w Skierniewicach. Absolwent Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Pabianicach, filia w Łodzi (1979).

1955–1964 w ZHP.

1970 pracownik Spółdzielni Pracy Nowator w Łodzi; 1970–1974 Łódzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego, Zakład nr 1 tamże, 1974–2009 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tamże.

26–31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK. Od IX 1980 w „S”, 1981 kolporter pisma MKZ/ZR Ziemia Łódzka „Komunikat”, VII 1981 uczestnik marszu głodowego w Łodzi.

1984 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowych, nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, X 1985 akcji niezależnego pomiaru frekwencji w wyborach do Sejmu PRL w Łodzi, 1985–1988 ulicznych demonstracji w rocznicę 1 V i 26 VIII, 1985–1989 współzałożyciel i członek TKZ, kurier przywożący z Warszawy do Łodzi podziemną prasę (m.in. „Tygodnik Mazowsze”) i książki (m.in. wydawnictw NOW-a, Rytm), ulotki, kolporter podziemnych pism (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Między Przystankami”) i ulotek, 1986 współorganizator i uczestnik akcji „jajko” (obrzucania wydmuszkami jajek wypełnionymi farbą oficjalnych banerów propagandowych), 1985–1989 współzałożyciel łódzkiego wydawnictwa podziemnego Pantograf, 1986–1989 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w ramach TKZ, autor tekstów do pisma „Między Przystankami” (ps. Odrowąż). 1987–1988 kilkakrotnie przesłuchiwany.

Od 2009 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry