Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowicki Kazimierz

Kazimierz Nowicki, ur. 3 III 1948 w Skierniewicach. Absolwent Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Pabianicach, filia w Łodzi (1979).

1955–1964 w ZHP.

1970 pracownik Spółdzielni Pracy Nowator w Łodzi; 1970–1974 Łódzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego, Zakład nr 1 tamże, 1974–2009 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tamże.

26–31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK. Od IX 1980 w „S”, 1981 kolporter pisma MKZ/ZR Ziemia Łódzka „Komunikat”, VII 1981 uczestnik marszu głodowego w Łodzi.

1984 współorganizator i uczestnik akcji ulotkowych, nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, X 1985 akcji niezależnego pomiaru frekwencji w wyborach do Sejmu PRL w Łodzi, 1985–1988 ulicznych demonstracji w rocznicę 1 V i 26 VIII, 1985–1989 współzałożyciel i członek TKZ, kurier przywożący z Warszawy do Łodzi podziemną prasę (m.in. „Tygodnik Mazowsze”) i książki (m.in. wydawnictw NOW-a, Rytm), ulotki, kolporter podziemnych pism (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Między Przystankami”) i ulotek, 1986 współorganizator i uczestnik akcji „jajko” (obrzucania wydmuszkami jajek wypełnionymi farbą oficjalnych banerów propagandowych), 1985–1989 współzałożyciel łódzkiego wydawnictwa podziemnego Pantograf, 1986–1989 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w ramach TKZ, autor tekstów do pisma „Między Przystankami” (ps. Odrowąż). 1987–1988 kilkakrotnie przesłuchiwany.

Od 2009 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry