Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowina-Konopka Piotr

Piotr Nowina-Konopka, ur. 27 V 1949 w Chorzowie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Transportu (1972), w 1978 doktorat.

1972-1989 stażysta, asystent w Instytucie Nauk Społecznych Zakładu Ekonomii Politycznej Politechniki Gdańskiej, następnie doktorant na Wydz. Ekonomiki Transportu UG, następnie pracownik naukowy w Instytucie Ekonomiki Handlu Zagranicznego UG. W 1980 współzałożyciel KIK w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; ekspert ekonomiczny przy Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych MKZ Gdańsk.

1982-1989 współorganizator Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku, zbierał informacje o represjonowanych, sporządzał kartoteki; bliski współpracownik Lecha Wałęsy, m.in. pośredniczył w wywiadach udzielanych przez L. i Danutę Wałęsów zagranicznym dziennikarzom; w V i VIII 1988 podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i in. zakładach Gdańska organizator na plebanii kościoła św. Brygidy codziennych spotkań dla zagranicznych dziennikarzy, prowadził centrum informacji; 1988-1989 rzecznik prasowy L. Wałęsy, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

1989-1990 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego. 1991-1994 współzałożyciel, członek władz UD, 1994-2001 we władzach UW, 1991-2001 poseł RP z list UD i UW. W 1991 współzałożyciel Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, członek Rady Fundatorów, szef Rady Programowej, 2005-2006 prezes. 1997-1998 wiceprzewodniczący Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, 1998-1999 zespołu negocjującego akcesję Polski do UE w Kancelarii Jerzego Buzka. 1999-2004 wicerektor Kolegium Europejskiego w Warszawie-Natolinie. Od 2006 dyr. Parlamentu Europejskiego ds. kontaktu z parlamentami krajowymi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), francuską Legią Honorową (2004) i niemieckim Krzyżem Zasługi I Klasy.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry