Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Nowotny Andrzej Krzysztof

Andrzej Krzysztof Nowotny, ur. 17 VI 1961 w Poznaniu. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (1985).

1985-1993 specjalista, następnie główny specjalista ds. szkółkarstwa w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym AR w Poznaniu, Gospodarstwo w Baranowie.

Od jesieni 1980 w NZS, w 1981 przewodniczący NZS w AR, współwydawca niezależnych publikacji NZS AR, m.in. prac prof. Leszka Nowaka, nt. Katynia, Marca ’68; współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych. 3-5 VI 1981 delegat na I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie, spotkania Konferencji Rektorów i Porozumienia Komitetów Strajkowych w Warszawie. XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na AR, przewodniczący KS.

1982-1984 działacz struktur Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS, współwydawca, drukarz podziemnego pisma „BIS. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Studentów”; 1982-1984 drukarz podziemnego pisma studenckiego „Głosy”. 1982-1989 koordynator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Awersu”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Veta”), książek, ulotek i wydawnictw okolicznościowych (kalendarzy NZS, Solidarności Walczącej). W 1981 i 1982 dwukrotnie przesłuchiwany. 1983-1985 współorganizator samorządu studenckiego na AR, 1988-1989 współorganizator akcji protestacyjnych przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

1989-1990 współzałożyciel, działacz Klubu Myśli Politycznej Sierpień ’80; członek Rady Wykonawczej KO „S” w Poznaniu. 1989-1992 członek KZ „S” na AR w Poznaniu. Od 1991 własna działalność gospodarcza. 1990-2002 radny Miasta Poznań z list KO, „S”, Nasz Poznań i AWS, 1992-1994 wiceprzewodniczący rady miasta, członek Komisji Gospodarowania Gruntami Miejskimi, 1994-2002 Komisji Ekologicznej i Samorządowej, 1990-2002 Komisji Rolnictwa. 1990-1999 współzałożyciel PChD, członek władz woj., 1999-2002 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego; 2002-2003 członek Zarządu Głównego SKL-RNP. 1992-2010 członek Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu, 1994-2000 przewodniczący. Od 1990 członek Zarządu Fundacji Arka Arka „Arka”, podtytuł: „Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy”, jedno z najważniejszych podziemnych pism społ.-kult., wydawane VI 1983–1989 w Krakowie. dla osób niepełnosprawnych umysłowo. 2005-2009 prezes, od 2009 sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Klub NZS ’80.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).

25 VII 1984 – 9 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Konwent; 16 XII 1988 – 9 XI 1989 w ramach SOS krypt. Bolero.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry