Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obsadny Kazimierz

Kazimierz Obsadny, ur. 23 XII 1948 w Ostrzeszowie k. Ostrowa Wlkp. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Kępnie (1975).

1965-1991 pracownik Fabryki Urządzeń Mechanicznych Ponar Ostrzeszów. 1969-1970 w PZPR, wystąpił po Grudniu ’70; 1984-1989 w SD; działacz ZZ Metalowców, 1974-1980 członek Rady Zakładowej.

21 VI i 24 VII 1980 jeden z przywódców strajków w Ponarze (wywalczono podwyżkę); od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Ponarze, od XII 1980 KZ; od X 1980 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Ostrzeszowie, od V 1981 członek Prezydium MKP; współorganizator I Zjazdu „S” RI Ziemi Ostrzeszowskiej, w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., od 8 I 1982 w Głogowie, od 26 I 1982 ponownie w Ostrowie Wlkp. (od 8 III 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej), zwolniony 18 III 1982. Po wyjściu działacz nieformalnych struktur opozycyjnych w zakładzie pracy, drukarz ulotek (w 1982 w mieszkaniu Alojzego Stambuły, w 1984 u Leszka Krupy) nawołujących do bojkotu pochodu 1 V (współpracownicy Zygmunt Grajczyk, Feliks Froń, Ryszard Lipka i Czesław Pilarek); 1 V 1982 podczas oficjalnego pochodu w Ostrzeszowie rozwinął z Romanem Pawłowskim transparent: „Wznowić działalność NSZZ Solidarność”; zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie, od 16 IX 1982 hospitalizowany w szpitalu więziennym w Elblągu, 1 X 1982 zwolniony; sądzony (z R. Pawłowskim) za organizację protestu w czasie pochodu 1 V, 2 II 1983 wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, następnie 23 V 1983 Sąd Wojewódzki w Kaliszu złagodził wyrok do 10 mies. w zawieszeniu na 2 lata. Od 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP w Ostrzeszowie (organizator: ks. Jerzy Szkaradkiewicz), 1984-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla i NMP w Ostrzeszowie. Wiosną 1987 założyciel związku zawodowego NSZZ Solidarność Pracowników Fabryki Urządzeń Mechanicznych Ponar (w ramach OPZZ), w VIII 1987 wystąpił z OPZZ, w VI 1988 uczestnik 75. sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie jako delegat niezależny.

W XI 1989 zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim w Kaliszu NSZZ Solidarmość w FUM Ponar Ostrzeszów (poza ogólnopolską strukturą „S”). 1987-1989 przekazywał informacje nt. ostrzeszowskiej „S” Robertowi Kazubowskiemu do Radia „S” w Ostrzeszowie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej (z ramienia SD). 1992-2002 współwłaściciel spółki produkcyjnej Victoria. 2000-2002 radny Powiatu Ostrzeszów z listy Samoobrony, od 2006 z listy PiS. Od 2002 na świadczeniach przedemerytalnych.

1 V 1982 – 12 VII 1983 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Transparent; 1 III 1983 – 15 XI 1985 przez RUSW w Ostrowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Rada; 28 IX 1988 – 22 IX 1989 przez WUSW w ramach SOR krypt. Wybór.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrzeszów

Opcje strony

do góry