Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obremski Wojciech

Obremski Wojciech, ur. 16 VII 1965 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy (1984).

1982–1985 i 1987–1989 kolporter wydawnictw podziemnych wydawanych we Wrocławiu i w Legnicy oraz uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach. 1982–1983 przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy prowadził kółko samokształceniowe dla młodzieży szkół średnich. 1982–1985 i 1987–1989 uczestnik spotkań i wykładów w Duszpasterstwie Akademickim Dominik we Wrocławiu oraz Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Trójcy w Legnicy. 1983–1985 kilkakrotnie przesłuchiwany. 1984–1990 pracownik Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu Oddział w Legnicy (1985–1987 zasadnicza służba wojskowa). 1988 współzałożyciel Ruchu Młodych Katolików U Siebie przy DA Dominik we Wrocławiu. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

12 IV 1989–1990 współzałożyciel, członek Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy. 1990–2002 radny Miasta Legnica z list kolejno KO „S” w Legnicy, Ligi Legnickiej i RS AWS. Od 1991 pracownik ZR Zagłębia Miedziowego (1998 także pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy). Od 1992 redaktor nacz. gazety „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 1994–1998 członek Ligi Legnickiej; 1998–2002 członek RS AWS. 1995–1998 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. Od 1998 członek ZR Zagłębie Miedziowe, 2002–2018 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, 2002–2010 na KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 2002–2006 Stowarzyszenia Forum Legnickie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2015) oraz Medalem Pro Patria (2021).

Do 16 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Siwy; do 19 I 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Papier.

Artur Adamski, Łukasz Sołtysik

Legnica, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe, Wrocław

Opcje strony

do góry