Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obremski Wojciech

Obremski Wojciech, ur. 16 VII 1965 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy (1984).

1982-1985 i 1987-1989 kolporter wydawnictw podziemnych wydawanych we Wrocławiu i w Legnicy oraz uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach. 1982-1983 przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy prowadził kółko samokształceniowe dla młodzieży szkół średnich. 1982-1985 i 1987-1989 uczestnik spotkań i wykładów w Duszpasterstwie Akademickim Dominik we Wrocławiu oraz Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy. 1983-1985 kilkakrotnie przesłuchiwany. 1984-1990 pracownik Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu Oddział w Legnicy (1985-1987 zasadnicza służba wojskowa). W 1988 współzałożyciel Ruchu Młodych Katolików U Siebie przy DA Dominik we Wrocławiu. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

12 IV 1989 - 1990 współzałożyciel, członek Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy. 1990-2002 radny Miasta Legnica z list kolejno KO „S” w Legnicy, Ligi Legnickiej i RS AWS. Od 1991 pracownik ZR Zagłębia Miedziowego (w 1998 także pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy). Od 1992 redaktor nacz. gazety „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 1994-1998 członek Ligi Legnickiej; 1998-2002 członek RS AWS. 1995-1998 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. Od 1998 członek ZR Zagłębie Miedziowe, 2002-2018 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, 2002-2010 na KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 2002-2006 członek Stowarzyszenia Forum Legnickie.

Do 16 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Siwy; do 19 I 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Papier.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2015), Medalem Pro Patria (2021).

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry