Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obremski Wojciech

Obremski Wojciech, ur. 16 VII 1965 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy (1984).

1984-1989 pracownik Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu Oddział w Legnicy (1985-1987 zasadnicza służba wojskowa w Opolu).

1982-1985 i 1987-1989 kolporter wydawnictw podziemnych wydawanych we Wrocławiu i w Legnicy oraz uczestnik akcji ulotkowych i malowania haseł na murach. W 1984 i 1985 trzy razy przesłuchiwany. 1982-1983 przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy prowadził kółko samokształceniowe dla młodzieży szkół średnich. 1982-85 i 1987-1989 uczestnik spotkań i wykładów w Duszpasterstwie Akademickim Dominik we Wrocławiu oraz Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy. W 1988 współzałożyciel Ruchu Młodych Katolików U Siebie przy DA Dominik we Wrocławiu. 25-27 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach.

12 IV 1989 - 1990 współzałożyciel, członek Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy. Od 1991 pracownik ZR NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego (w 1998 także pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy). Od 1992 redaktor nacz. gazety „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. 1995-1998 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, od 1998 członek ZR NSZZ „S” Zagłębie Miedziowe. Od 2002 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe i na KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 1990-2002 radny Miasta Legnica. 1998-2002 członek RS AWS. Od 2002 członek Stowarzyszenia Forum Legnickie.

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Legnica

Opcje strony

do góry