Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obremski Krzysztof

Krzysztof Obremski, ur. 3 V 1953 w Koszalinie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1978), w 1988 doktorat, w 1996 habilitacja, od 2006 prof.

1978-1981 nauczyciel w szkole podstawowej w Świeciu, od 1981 pracownik naukowo-dydaktyczny UMK.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w swoim miejscu pracy; 1980-1981 członek KZ pracowników Oświaty i Wychowania MKZ Świecie, organizator akcji związkowych po kryzysie bydgoskim. W 1981 wygłaszał niezależne wykłady w ramach NZS.

Po 13 XII 1981 ukrywał papier, wywieszał transparenty, autor, drukarz i kolporter ulotek; przedstawiciel UMK w MKS. 1982-1986 współzałożyciel, autor tekstów, redaktor i drukarz w niezależnym czasopiśmie „Kontra”; współpracownik „Toruńskiego Informatora Solidarności” i „Pogłosu”. W 1983 współorganizator Tymczasowego Prezydium ZR, autor oświadczeń, organizator demonstracji. W 1988 współorganizator Klubu Społecznego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

1996-2006 kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia na Wydz. Filologii Polskiej UMK.

Autor prac naukowych z historii dawnej literatury polskiej, m.in.: ''Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku'' (Toruń 1990), ''„Psalmodia polska”. Trzy studia nad poematem'' (Toruń 1995).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry