Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obremski Jarosław

Jarosław Obremski, ur. 14 VI 1962 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1987).

Od XI 1981 w NZS. XI/XII 1981 na UWr uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

XII 1981–1982 uczestnik akcji ulotkowych i malowania napisów na murach we Wrocławiu i Legnicy. 1982–XII 1984 drukarz, nast. kolporter „Z Dnia na Dzień... Dzień... „Dzień...”, podtytuły: VI 1982 „Informacje, komentarze, przegląd prasy z AGH”, VII-X 1982 „Informacje, komentarze”, X-XI 1982 bez podtytułu, od XII 1982 „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ »Solidarność«”, od III 1983 „Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ »Solidarność« w Krakowie”. Pismo informacyjne dla środowiska uczelnianego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wydawane VI 1982 - 16 XII 1988. w ramach struktury RKS „S” Dolny Śląsk, 1983–1985 kolporter „CDN” (wrocławskie pismo studenckie) i „Konkretu”. 1983–1988 działacz Duszpasterstwa Akademickiego Dominik we Wrocławiu, współorganizator m.in. mszy za Ojczyznę, Tygodni Społecznych (m.in. spotkania ze Stefanem Kisielewskim i Aleksandrem Hallem) oraz Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator obozów adaptacyjnych w Białym Dunajcu. 1983–1985 członek Samorządu Studenckiego UWr. 1985–1987 działacz Klubu Niezrzeszonych Studentów Wagant, współorganizator prelekcji, wykładów i spotkań dyskusyjnych oraz ich prowadzący (m.in. cyklu Uniwersytet naszych marzeń). 1985–1987 redaktor i autor w „Gazecie Akademickiej”, autor w „CDN” i „Na Indeksie”. 1988–1990 współzałożyciel i działacz Ruchu Młodych Katolików U Siebie we Wrocławiu (współautor deklaracji ideowej). 1986–1988 członek Grupy Samorządowej Dwunastka. W 1987 odmowa odbycia służby wojskowej. 6–7 V 1988 współorganizator wiecu i strajku okupacyjnego na UWr. 1985–1987 kilkakrotnie zatrzymywany.

1987–1990 pracownik naukowy w Katedrze Chemii Nieorganicznej Akademii Ekonomicznej tamże. 1989–1990 członek KZ, 1989–1991 członek KO „S” we Wrocławiu/Wrocławskiego Klubu Obywatelskiego/Wrocławskiego KO „S” (w 1990 szef współpracy zagranicznej). 1990–2001 radny z listy Wrocławskiego KO „S”, Wrocław 2000 oraz AWS, 1998–2001 przew. Rady Miejskiej Wrocławia, 1990–1998 w Zarządzie Miasta Wrocławia, 2001–2011 wiceprezydent Wrocławia. 1993–2000 w Partii Konserwatywnej/SKL. 2001–2005 członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Od 2001 członek, 2001–2003 wiceprzew. Rady Kolegium Europy Wschodniej Fundacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego tamże. 2005–2009 w PO. 2011–2019 senator RP z list Komitetu Wyborczego Wyborców Rafał Dutkiewicz/kandydat niezależny z poparciem PiS i Polski Razem. 2012–2016 przew. Rady Programowej Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. Od 2019 wojewoda dolnośląski.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry