Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obłąk Jan

Jan Obłąk , bp, ur. 26 V 1913 w Borzęcinie Dolnym k. Brzeska, zm. 16 XII 1988 w Olsztynie. Ukończył Seminarium Duchowne Diecezji Tarnowskiej (1936), 23 IX 1936 święcenia kapłańskie, w 1948 doktorat z teologii w zakresie historii Kościoła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

1939-1945 nauczyciel tajnych kompletów na poziomie gimnazjalnym, kapelan WiN. 1936-1943 wikariusz parafii w Ciężkowicach, Nowym Sączu, od 1943 administrator parafii Lisia Góra, w 1947 przeniesiony do Dąbrowy Tarnowskiej; od X 1948 wicerektor i wykładowca historii Kościoła, patrologii oraz sztuki sakralnej i konserwacji zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie; od X 1959 kanonik Kapituły Katedralnej, 21 IX 1961 wyniesiony do godności biskupa tytularnego Abbir Maius, 1 IV 1962 otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego w katedrze fromborskiej, od X 1962 wikariusz generalny Diecezji Warmińskiej; 1962-1968 rektor Hosianum, diecezjalny konserwator zabytków, dyr. biblioteki diecezjalnej. W 1964 twórca roczników naukowych „Studia Warmińskie”. Podczas Soboru Watykańskiego II uczestnik obrad II i IV sesji soborowej.

13 IV 1982 mianowany przez Jana Pawła II biskupem ordynariuszem Diecezji Warmińskiej. Po 13 XII 1981 jako pierwszy z biskupów zaangażowany w pomoc duszpasterską internowanym i więzionym działaczom „S”. 8 II 1982 wydał dekret powołujący Charytatywny Punkt Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie.

16 VIII 1982 – 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV WUSW w Olsztynie w ramach sprawy krypt. Kolekcjoner.

Paweł Warot

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry