Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Obertaniec Stanisław

Stanisław Obertaniec, ur. 1 IV 1948 w Ulesiu k. Legnicy. Ukończył Pomaturalne Studium Techniki Dentystycznej we Wrocławiu (1968), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (licencjat, 2005).

1966–1975 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy, prowadzonego przez Piotra Kycia OFM, uczestnik spotkań dyskusyjnych. III 1968 protestów studenckich we Wrocławiu.

1968–1989 technik dentystyczny w Zakładzie Protetyki ZOZ/Pracowni Protetyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Legnicy. Na pocz. l. 70. uczestnik akcji przewiezienia do Legnicy wydawnictw emigracyjnych, m.in. „Wiadomości” londyńskich, „Kultury” i książek Instytutu Literackiego w Paryżu (we współpracy z Zygmuntem Urbanem i Romualdem Szeremietiewem). 1978–1980 współpracownik ROPCiO, 1979–1980 KPN, kolporter w Legnicy niezależnych pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Robotnika”, „Opinii”, „Gazety Polskiej”. VI 1979 z Henrykiem Bacą, Janiną Stasiak i Z. Urbanem uczestnik mszy papieskich w Małopolsce.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, KZ. Jesienią 1980 współorganizator struktur „S” Pracowników Służby Zdrowia, 1980–1981 przew. Zarządu Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej „S” PSZ przy MKZ tamże/Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego tamże w ZR Dolny Śląsk. III 1981 podczas tzw. kryzysu bydgoskiego w ukryciu na wypadek wprowadzenia przez władze stanu wyjątkowego. VI i 24 X 1981 delegat na I i II WZD Województwa Legnickiego. 1981 inicjator i koordynator działań, które doprowadziły (IX 1981) do przekazania budynku KM PZPR w Legnicy na rzecz służby zdrowia.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Legnicy, 10 XI 1982 współorganizator protestu pracowników w WSzZ przeciwko zdelegalizowaniu „S”, zwolniony z pracy, 1982 przywrócony do pracy. 1982–1989 kolporter podziemnych pism (sprowadzał je z Wrocławia, Warszawy, Głogowa, Lubina), m.in.: „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Głogowska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Gazeta Lubińska”, autor w podziemnym piśmie „Zagłębie Miedziowe”. 1984–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętej Trójcy tamże. 1985–1989 współpracownik podziemnej KKK „S” PSZ. 1988 współorganizator struktur „S” w placówkach służby zdrowia w Legnicy, 11 X 1988–1989 przew. Komisji Zdrowia „S” tamże. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

25 II–IV 1989 członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy, 7 IV–VI 1989 współzałożyciel, członek Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy, 1989–1991 senator RP z listy KO. 1989 współzałożyciel Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności. Od 1991 dyr. Radia L/Radia Plus Legnica. 1991–1997 w PC, 1997–1999 w SKL, od 2003 w PiS. 2004–2007 właściciel Agloplan S. Obertaniec. Od 2013 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

9 XI 1980–25 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Eskulap; 19 VII 1983–12 VII 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Protetyk; 25 III 1985–11 V 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOS krypt. Wiza; 14 IV–5 VII 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SO krypt. Parlament.

Łukasz Sołtysik|Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Legnica, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry