Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ochnia Grzegorz Stanisław

Grzegorz Stanisław Ochnia, ur. 27 XII 1957 w Radomiu. Ukończył ZSZ nr 1 tamże (1976).

1974-1980 pracownik ZNTK, 1980-1982 Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór.

25 VI 1976 uczestnik strajku w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu, następnie demonstracji ulicznej.

Od X 1980 przedstawiciel MKZ Ziemia Radomska na zebrania wyborcze w regionie; od XI 1980 w „S”; członek KZ w Radoskórze; w VI 1981 współzałożyciel KOWzP w Radomiu; 1980-1990 w KPN.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Wolnego Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, książek, ulotek, tzw. cegiełek, znaczków poczt podziemnych); 1981-1989 członek Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym; 30 IV 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO w Radomiu, następnie AŚ tamże, skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia, po odwołaniu do sądu II instancji wyrok zmniejszono do 1 roku więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie (uczestnik strajków głodowych), 30 IV 1983 zwolniony; zwolniony z pracy. 1983-1988 pracownik Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1984 uczestnik demonstracji w Gdańsku w rocznicę Grudnia ’70; w 1988 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy; skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacji 3 V; przeniesiony na niższe stanowisko służbowe. 1988-1990 pracownik Radomskiej Fabryki Wyrobów Metalowych Polmetal.

III-VII 1989 członek Zarządu KO „S” Ziemia Radomska, uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (organizowanie spotkań, plakatowanie, akcje ulotkowe). 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w Polmetalu, delegat na II WZD Ziemia Radomska, członek ZR. Od 1990 w Australii. Współorganizator, członek zarządu Australijskiej Grupy Lustracyjnej (2005).

2 III – 28 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOS/SOR krypt. Odezwa; 6 VII 1983 – 15 VII 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE/SOR krypt. Grześ; 22 X 1984 – 12 X 1987 przez Wydz. III WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Kontakt; 9 IV 1987 – 25 XI 1988 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Berło; 25 XI 1988 – 23 IX 1989 w ramach SOR krypt. Rondo.

 

Konrad Słowiński

Opcje strony

do góry