Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ochojska Janina

Janina Ochojska, ur. 12 III 1955 w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek astronomia (1980).

1975-1980 działaczka Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu. 1979-1980 uczestniczka wykładów TKN i kół samokształceniowych, kolporterka niezależnych wydawnictw (książek i prasy), współpracowniczka niezależnej Biblioteki Społecznej Antoniego Stawikowskiego. 1980-1984 zatrudniona w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporterka podziemnej prasy i książek; 1982-1984 działaczka Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom w Toruniu. W 1984 wyjechała na leczenie do Francji; 1984-1989 wolontariuszka organizacji charytatywnej EquiLibre we Francji.

W 1989 po powrocie do kraju współorganizatorka polskiego biura EL, którym kierowała do 1994; w 1992 współorganizatorka, uczestniczka konwojów humanitarnych do Bośni. Od 1994 współzałożycielka (wraz z Alain Michel, prof. Zbigniewem Chłapem i Bogdaną Pilichowską) i prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Laureatka nagród: Kobieta Europy (1993), Fundacji im. Romerów (Kanada), Pax Christi International Peace Award (USA), Atsushi Nakata Memorial (2001), Jan Karski Freedom Award (USA); odznaczona francuskim krzyżem Legii Honorowej (1994).

Rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Toruniu w ramach SOR krypt. Maria.

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry