Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oczak Aleksander

Aleksander Oczak, ur. 13 VI 1948 w Dzierzkowicach k. Kraśnika. Wykształcenie średnie zawodowe (1965).

1963 – XII 1981 tokarz, następnie kierowca-zaopatrzeniowiec w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych (od 1972 Fabryka Łożysk Tocznych) w Kraśniku.

Od IX 1980 w „S”, od II 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. HT FŁT.

13-17/18 XII 1981 uczestnik strajku w FŁT, członek KS, odpowiedzialny za straż strajkową; po pacyfikacji strajku w ukryciu z Wiesławem Pastuszko w Popkowicach k. Kraśnika; zwolniony z pracy. I-XI 1982 w Warszawie składacz „Tygodnika Mazowsze”. 3 XI 1982 po powrocie do Kraśnika ujawnił się, przez 2-3 mies. objęty obowiązkiem meldowania się w Komisariacie MO i zakazem opuszczania miejsca zamieszkania, kilkakrotnie zatrzymywany. XII 1982 – VII 1984 związany ze środowiskami podziemnej „S” w Kraśniku i Warszawie, współzałożyciel, redaktor i drukarz „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej”, w 1984 drukarz pisma „Solidarność Narodu”. 1982-1984 bez pracy i możliwości zatrudnienia, prace dorywcze.

Od IX 1984 na emigracji w Australii. 1984-1985 współorganizator i działacz Biura Informacyjnego „S” w Sydney, 1986-1989 Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego; 1984-1989 organizator demonstracji przeciwko łamaniu praw człowieka w Polsce oraz wizytom przedstawicieli władz PRL w Australii. W 1987 ukończył Business Technical College w Sydney. W 1997 pełnomocnik ROP na Australię. Od 2005 współzałożyciel Stowarzyszenia Nasza Polonia z siedzibą w Sydney.

1982-1984 rozpracowywany przez Komisariat MO/RUSW w Kraśniku w ramach KE krypt. Kierowca.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Kraśnik

Opcje strony

do góry