Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oczko Andrzej

Andrzej Oczko, ur. 10 IX 1950 w Żywcu. Ukończył ZSZ tamże (1967).

1967-1968 zatrudniony w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego, 1968-1969 w KWK Jankowice w Rybniku-Boguszowicach, 1970-1976 w KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, 1976-1983 w KWK Piast w Bieruniu.

2 IX 1980 współorganizator strajku na Oddziale Wydobywczym G-7 w KWK Piast, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej na G-7, następnie członek KZ, od XI 1981 Prezydium KZ.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, po przesłuchaniu zwolniony, 14-28 XII 1981 współorganizator strajku w KWK Piast (żona Bożena Oczko dostarczała żywność strajkującym), 28 XII 1981 po rewizji w domu zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do KW MO w Katowicach, aresztowany, od 1 I 1982 przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 12 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach umorzył wobec niego postępowanie karne; 29 XII 1981 zwolniony z pracy. 13 V 1982 wezwany do KM MO w Bieruniu Starym, zatrzymany, przewieziony do KW MO w Katowicach, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 8 VII 1982. Od IX 1982 ponownie pracownik KWK Piast. Wielokrotnie wzywany do KM MO w Tychach, zatrzymywany na 48 godz.

Od 19 IV 1983 na emigracji: przejściowo do 3 V 1983 w Niemczech, następnie w USA; 1983-1985 zatrudniony w Belton, 1985-1997 w Raymore-Peculiar School District, 1997-2003 w Kansas City School District, od 2003 w Constract PCI w Saint Paul. 1983-1989 współorganizator zbiórek pieniędzy na pomoc dla represjonowanych działaczy „S”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry