Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oczkowski Krzysztof

Krzysztof Oczkowski, ur. 28 VI 1949 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1976).

1968–1970 st. technik w Węźle Łączności Dowództwa Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju w Warszawie, 1970–1982 realizator dźwięku w Komitecie ds. Radia i TV Polskie Radio i Telewizja, współpracownik Redakcji Literackiej Programu III PR, autor i współautor kilku audycji i słuchowisk, zwolniony po weryfikacji.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 delegat Obiektu Myśliwiecka na Krajowy Zjazd „S” Radiokomitetu, od XII 1980 współorganizator Radia „S” Regionu Mazowsze Redakcja Programów dla Radiowęzłów Zakładowych, w 1981 członek redakcji.

XII 1981–I 1982 uczestnik procesów politycznych w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (nagrywał je, nast. przekazywał informacje „Tygodnikowi Wojennemu” i RWE). 30 I–28 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Darłówku. 1983 pracownik galerii sztuki w Warszawie, od 1983 realizator dźwięku w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych tamże, 1983–1989 współpracownik NOW-a–Kaseta jako realizator i autor kilkunastu audycji (m.in. Lutnista ciemnego czasu Polska droga); współpracownik Radia „S” odpowiedzialny za nagrania, montaż, 1985–1989 nagrywał koncerty podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Mistrzejowicach, występy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 1988–1989 spotkania KO przy LPrzew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie, pomoc w przygotowaniu wyborów 4 VI 1989, członek redakcji radiowej KO, organizator nagrań, realizator dźwięku.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry