Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Oczkowski Krzysztof

Krzysztof Oczkowski, ur. 28 VI 1949 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historii (1976).

1968–1970 st. technik w Węźle Łączności Dowództwa Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju w Warszawie, 1970–1982 realizator dźwięku w Komitecie ds. Radia i TV Polskie Radio i Telewizja, współpracownik Redakcji Literackiej Programu III PR, autor i współautor kilku audycji i słuchowisk, zwolniony po weryfikacji.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 delegat Obiektu Myśliwiecka na Krajowy Zjazd „S” Radiokomitetu, od XII 1980 współorganizator Radia „S” Regionu Mazowsze Redakcja Programów dla Radiowęzłów Zakładowych, w 1981 członek redakcji.

XII 1981–I 1982 uczestnik procesów politycznych w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (nagrywał je, nast. przekazywał informacje „Tygodnikowi Wojennemu” i RWE). 30 I–28 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Darłówku. 1983 pracownik galerii sztuki w Warszawie, od 1983 realizator dźwięku w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych tamże, 1983–1989 współpracownik NOW-a–Kaseta jako realizator i autor kilkunastu audycji (m.in. Lutnista ciemnego czasu Polska droga); współpracownik Radia „S” odpowiedzialny za nagrania, montaż, 1985–1989 nagrywał koncerty podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Mistrzejowicach, występy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 1988–1989 spotkania KO przy LPrzew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie, pomoc w przygotowaniu wyborów 4 VI 1989, członek redakcji radiowej KO, organizator nagrań, realizator dźwięku.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry