Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Odorowski Mirosław Włodzimierz

Mirosław Włodzimierz Odorowski, ur. 16 I 1949 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Społecznych (licencjat, 2002) i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Społecznej UW (2007).

1969-1981 członek ZMS; 1969-1980 i 1982-1983 pracownik Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg w Warszawie, 1983-1986 na rencie, 1984-1988 pracownik fermy drobiu pod Warszawą.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Narzędziowni ZWLE, oddelegowany do pracy w TKZ Regionu Mazowsze, sekretarz, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, skarbnik ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 skarbnik RKW Regionu Mazowsze. Członek Klubu Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. 1981-1989 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uczestnik Mszy za Ojczyznę, manifestacji patriotycznych. 13 XII 1981 - 12 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. 1984-1988 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Wielokrotnie przesłuchiwany, rewidowany, odebrano mu rentę. 1988-1989 pracownik Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę.

W 1989 zajmował się finansami warszawskiego KO. 1989-1990 sekretarz i skarbnik ZR Mazowsze „S”, w 1990 delegat na WZD i KZD. 1989-1991 członek Rady Nadzorczej Fundacji „S”; w 1990 dyr. generalny Fundacji Obywatelskiej; 1990-1991 skarbnik ROAD, od 1991 dyr. generalny Fundacji Akcji Demokratycznej; 1991-1998 sekretarz Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 1991-2002 prezes Fundacji Mazowsze, od 2003 wiceprezes; od 1992 członek Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Pozarządowych; 1992-1996 członek Stałego Komitetu Doradczego Polsko-Amerykańskiej Fundacji dla Małych Przedsiębiorstw. 1999-2001 doradca prezesa Głównego Urzędu Ceł.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 9 II 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze; od 21 III 1983 w ramach KE krypt. Mirek; od 29 XI 1984 przez SGO SUSW w ramach KE/SOR krypt. Mirek.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry