Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Okrzesik Janusz

Janusz Okrzesik, ur. 27 VI 1964 w Bielsku-Białej. 1983-1987 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek nauki polityczne, 1987-1989 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek nauki społeczne; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek dziennikarstwo i nauki polityczne (1997), w 2005 doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W 1981 podczas nauki w LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej współzałożyciel lokalnych struktur Międzyszkolnego Ruchu Odnowy Uczniowskiej.

W 1982 współorganizator (z Arturem Kasprzykowskim) kursów samokształceniowych młodzieży szkół średnich; od 1984 kolporter, kurier wydawnictw podziemnych, m.in. pism, książek z Podbeskidzia, Małopolski, Warszawy (odbiór u prodziekana Wydz. Biologii UW Tomasza Umińskiego), uczestnik akcji ulotkowych; współpracownik RKW Trzeci Szereg „S”. W 1984 współzałożyciel (z A. Kasprzykowskim) Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego, animator pism podziemnych związanych z BKOS: 1985-1989 redaktor, drukarz „Solidarnych”, w 1989 „Kurierka Bielskiego”. Od 1986 uczestnik Ruchu WiP, od 1987 współzałożyciel, redaktor pisma krakowskiego WiP „Stan Cywilny”; w 1987 relegowany z UJ w związku z działalnością w WiP oraz odmową uczestniczenia w zajęciach studium wojskowego. 1988-1989 założyciel, następnie redaktor naczelny podziemnego pisma społeczno-kulturalnego „Lewitacja”.

Od 1989 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (od 1990 Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka) w Bielsku-Białej i Cieszynie. 1989-1991 redaktor naczelny tygodnika „Gazeta Prowincjonalna” w Bielsku-Białej, 1991-1993 z-ca dyr. ds. wydawnictw w spółce Urbis Bielsko-Biała. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, przewodniczący podkomisji specjalnej ds. zbadania działalności WSW. W 1990 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającej, na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 VI 1990, ocenę byłych funkcjonariuszy SB w Bielsku-Białej. 1993-2001 senator RP z list UD, UW; 1994-2009 radny Miasta Bielsko-Biała z list komitetów: Unia dla Bielska-Białej (1994, 2002), Unia Wolności (1998) i jako bezpartyjny z listy PO (2006); 1994-1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego. 1990-2003 we władzach krajowych UD, nast. UW, w 2003 inicjator powstania Grupy Referendalnej Zieloni dla Europy. Od 2001 wykładowca, do 2009 prodziekan ds. politologii w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. 1990-2004 członek bielskiego KIK, 1991-2004 stowarzyszenia Klub Gaja. 2003-2005 wiceprezes, od 2009 prezes klubu Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Autor publikacji z zakresu politologii, m.in. ''Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie'' (z Rafałem Grajcarem, Waldemarem Wojtasikiem), ''Polski Senat. Studium politologiczne oraz Obywatele Demokraci. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka w Cieszynie i Bielsku-Białej'' (z Małgorzatą Kaute).

Do 31 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS/SOR krypt. Pacyfista.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry