Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Okularczyk Andrzej

Andrzej Okularczyk, ur. 12 II 1931 w Dąbrowie Górniczej, zm. 21 X 2014 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1961).

1961–1980 członek ZNP, 1972–1975 Rady Zakładowej, 1976–1980 zakładowy społeczny inspektor pracy. 1961–1981 współorganizator i sekretarz oddziału częstochowskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1965–1974 wiceprzew. Zarządu Wojewódzkiego.

1949–1950 pracownik KWK Prezydent w Chorzowie, 1950–1951 nauczyciel w SP nr 8 tamże. 1949–1951 współtwórca (ps. Jędruś) tajnej organizacji Walka o Niepodległość. 18 X 1951 zatrzymany, osadzony w AŚ w Tarnowskich Górach, 31 XII 1951 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na 5 lat pozbawienia wolności, 1953 mocą decyzji Rady Państwa wyrok zmniejszono do 3 lat, osadzony w ZK w Tarnowskich Górach, od VII 1952 w Ośr. Pracy Więźniów w KWK Andaluzja w Piekarach Śląskich, 18 XI 1953 zwolniony. 1954–1955 pracownik Huty im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie. 1955–1961 student PCz (zataił wyrok). 1961–1991 pracownik naukowy PCz, 1970–1977 kierownik Międzywydziałowego Zakładu Nowych Technik Nauczania. VI 1976 powołany na 6-tygodniowe ćwiczenia w jednostce wojskowej w Żaganiu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. KZ, od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, członek Prezydium ZR ds. bhp, ochrony środowiska i warunków pracy.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 15 III 1982 zwolniony. V 1982 zwolniony z pracy, po odwołaniu zatrudniony jako pracownik techniczny. 2 V 1983 zatrzymany, 1983–1988 wielokrotnie wzywany na przesłuchania przez SB. 1984–1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i in. niezależnych imprez kulturalnych w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie.

Od 1989 ponownie pracownik naukowy PCz. V 1989–1991 przew., od 1998 wiceprzew. KZ, 1989 delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, 1989–1991 członek ZR. Od 1991 na emeryturze. Od 1991 członek UD/UW/PD, 1991–1993 przew. Zarządu Wojewódzkiego UD. Od 1991 członek, 1994–1999 przew. Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym WIR w Częstochowie. Od 1992 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1944–1956, od 1995 przew. częstochowskiego Zarządu Regionalnego.

Autor patentu na elektrodyfuzyjne chromowanie stali.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1989).

10 II 1977–8 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach KE krypt. Optyk.

 

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry