Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olczak Tadeusz Andrzej

Tadeusz Andrzej Olczak, ur. 26 X 1946 w Osuchowie, woj. warszawskie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Szczecinie (1977).

W 1966 pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Warszawie; 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa; 1968-1987 pracownik Zarządu Portu Szczecin (od 1982 Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście), od 1974 brygadzista. 1970-1980 w PZPR. 17-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w ZPS (początkowo przeciwnik akcji protestacyjnych).

16-30 VIII 1980 uczestnik strajku w ZPS; od IX 1980 w „S”; mąż zaufania w Komisji Wydziałowej na Wydziale Urządzeń Przeładunkowych.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w ZPS spacyfikowanego przez ZOMO; od wiosny 1982 przewodniczący TKZ „S” (we współpracy z Michałem Achramowiczem, Mieczysławem Chruścielewskim, Stanisławem Dołęgą, Januszem Dubickim, Józefem Fiołkiem, Adamem Knypińskim, Bolesławem Szymkiewiczem, Barbarą Wachowiak, Tadeuszem Wojniczem i Adamem Żurawskim); uczestnik akcji pomocy dla represjonowanych; 1981-1989 przewodniczący. budowy (zabudowy) kaplicy portowców w szczecińskiej bazylice katedralnej; jesienią 1984 skarbnik w Regionalnej Radzie Koordynacyjnej „S”; współzałożyciel, autor i drukarz podziemnego pisma „CDN”, w 1988 „Kuriera Strajkowego”; współorganizator kolportażu i kolporter podziemnych wydawnictw („CDN”, „BIS”, „Jedność w Podziemiu”, „Tygodnik Mazowsze”, „OBRAZ”, „Grot”); w 1986 współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej w parafii Niepokalanego Serca NMP (z wystawą Jacka Fedorowicza) i spotkaniami poetyckimi Joanny Kulmowej i Ernesta Brylla. 1987-1992 pracownik Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gryf w Szczecinie; w 1987 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w PPC Gryf. Wielokrotnie przesłuchiwany, 29 IV 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

1989-1991 przewodniczący KZ w PPC Gryf, delegat na kolejne WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek ZR, także przewodniczący Krajowej Sekcji „S” Portów Morskich. X 1989 – 2004 w ZChN, w składzie Konwentu Wyborczego. 1992-1993 ponownie zatrudniony w ZPSŚ, 1993-2006 w Fast Terminals Sp. z o.o. (działająca na terenie ZPSŚ).

Wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Gryf Pomorski (2008), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1982-1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR Szejk; w 1984 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS Skarbnik; 1986-1989 w ramach SOR Bagno.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry