Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olech Stanisław

Stanisław Olech, ur. 26 XI 1941 w Wysokiej k. Łańcuta. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Mielcu (1957).

1958–1998 ślusarz w Łańcuckiej Fabryce Śrub/Śrubex SA w Łańcucie.

Od jesieni 1980 w „S”; współorganizator zakładowej regionalnej „S”, wiceprzew. KZ, członek prezydium MKZ w Rzeszowie; VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, przew. MKK w Łańcucie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odoso­bnienia w Załężu k. Rzeszowa, 13 I 1982 zwolniony. Współorganizator pomocy materialnej rodzinom osób internowanych, współtwórca podziemnych struktur „S” na terenie Łańcuta. W 1983 przeniesiony na stanowisko pracy niezgodne z zaleceniami lekarskimi; w l. 80. zatrzymywany i przesłuchiwany. Kolporter wydawnictw podziemych i ulotek na terenie Łańcuta.

W 1989 członek KO w Łańcucie, nast. w KO przy RKW w Rzeszowie. 1992–1995 wiceprzew. KZ, 1989 przew. Rady Pracowniczej w zakładzie. 1995–1998 przew. KZ, 1996–1998 wiceprzew. MKK w IX Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; 1992–1998 delegat na WZD Regionu Rzeszowskiego, 1995–1998 na KZD. 1990–1998 radny Miasta Łańcuta z listy KO (1990–1994), Łańcuckiej Koalicji Samorządowej (1994–1998). 1995–1998 w ROP. 1995–2003 ławnik Sądu Rejonowego w Łańcucie, 1995–2003 członek Rejonowej (nast. Powiatowej) Rady Zatrudnienia tamże. Od 1998 na emeryturze. Od 1998 honorowy przew. KZ Śrubex SA. W 2005 współzałożyciel grupy Ujawnić Prawdę. Od 2007 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

5 III 1981 – 20 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 10 VI – 23 XI 1982 przez Wydz. V w ramach SOS krypt. Kolporter; 11 V 1984 – 22 VIII 1985 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie/p. V RUSW w Łańcucie w ramach SOR krypt. Kret.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Łańcut

Opcje strony

do góry