Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olek Sławomir Kazimierz

Sławomir Kazimierz Olek, ur. 23 V 1934 w Poznaniu, zm. 22 VIII 2012 w Olsztynie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie kierunek biologia (1968).

1956–2012 członek Polskiego Związku Filatelistycznego, 1988–1989 prezes Zarządu Okręgu Olsztyńskiego i członek ZG, 1964–1968 w ZSP, 1968–1981 w PZPR, w l. 70 w Towarzystwie Krzewienia Kultury Świeckiej.

1965–1980 nauczyciel i pracownik oświatowy szkół w Olsztynie, m.in. Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, 1980–1982 nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych tamże, 1981–1986 zaopatrzeniowiec, inspektor w Kombinacie Budowlanym tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania tamże, III–VI 1981 członek TZR tamże.

11 I 1982 zwolniony z pracy w ZSB. 1982–1985 członek TZR w Olsztynie, 1983–1984 przew. 1983–1989 autor i wydawca podziemnej serii znaczków „Polskie Miesiące” i innych „Poczty Solidarność”, kolporter wydawnictw opozycyjnych, „Solidarności Olsztyńskiej”, „Rezonansu”, wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 15 VI i 1 IX 1988 karany przez kolegium ds. wykroczeń. 1986–1988 nauczyciel w Liceum Medycznym tamże, 1988–1991 nauczyciel w VI LO tamże; od 1991 na emeryturze. 1989–1990 w Polskiej Partii Zielonych, członek ZR Warmii i Mazur.

Od 1989 w „S” Pracowników Oświaty i Wychowania; I 1990 delegat na II WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 1996–2001 w AWS, 1998–2002 radny Rady Miejskiej Olsztyna z listy AWS/Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979).

17 X 1984–20 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/III WUSW w Olsztynie w ramach SOS/SOR krypt. Filatelista, 20 III 1989–30 I 1990 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Zieloni.

Piotr Kardela

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry