Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olek Sławomir Kazimierz

Sławomir Kazimierz Olek, ur. 23 V 1934 w Poznaniu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1968).

1964-1968 w ZSP, do 1981 w PZPR, członek Polskiego Związku Filatelistycznego; współtwórca Telefonu Zaufania w Olsztynie. 1980-1981 pracownik Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie, 1981-1986 Kombinatu Budowlanego tamże, 1986-1988 Liceum Medycznego, 1988-1991 LO.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Olsztynie i TZR.

11 I 1982 zwolniony z pracy. 1983-1989 członek nieformalnej grupy działaczy podziemia skupionych wokół pisma „Rezonans”, kolporter wydawnictw podziemnych, autor i współwydawca kilkunastu olsztyńskich pism „S”. W 1988 zatrzymany po rewizji w mieszkaniu, przesłuchiwany.

W 1990 delegat na WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, od 1991 na emeryturze. Od 1996 w AWS.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Piotr Kardela

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry