Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olesiewicz Ryszard

Ryszard Olesiewicz, ur. 19 II 1946 w Knyszynie k. Białegostoku, zm. 22 IV 2013 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Budownictwa (1976).

1967-1968 inspektor nadzoru w Wojskowym Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym we Wrocławiu (zrezygnował z pracy z powodu interwencji „ludowego” Wojska Polskiego w Czechosłowacji), 1968-1970 kierownik robót budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Układu Nerwowego w Lubiążu, 1970-1974 kierownik Wydz. Budowlanego w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wołowie, 1974-1976 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu, 1976-1981 kilkakrotnie pracował w RFN; z Berlina Zachodniego przemycał do kraju pismo „Przegląd”. Od 1979 w KPN, współpracownik Tadeusza Jandziszaka.

1980-1981 współpracownik NZS Uniwersytetu Wrocławskiego (koło na kierunku filologia polska), kolporter książek wydawnictw niezależnych, otrzymywanych od współpracowników Wincentego Korsana. V-XII 1981 związany ze środowiskiem Związku Młodzieży Pracującej Robotnik we Wrocławiu, w VII 1981 współzałożyciel (m.in. z Jackiem Ściobłowskim), redaktor i autor (ps. Olgierd, Najman) niezależnego pisma „Młody Robotnik”, autor nr. specjalnego z 12 X 1981 poświęconego uwięzionemu działaczowi KPN Chrystoforoszowi Tulaszowi. W 1981 członek KOWzP we Wrocławiu.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk, na początku 1982, za pośrednictwem Wioletty Sawicz, przekazał zespołowi drukarzy Kornela Morawieckiego 3 powielacze; od VI 1982 współpracownik Solidarności Walczącej (m.in. Krzysztofa i Stanisława Gulbinowiczów, Stanisława Marii Mittka, Jerzego Pietraszki); 1982 – 30 X 1987 drukarz (od II 1983 z Marianem Filarem) i kolporter podziemnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej” (od II 1983), krakowskiej „Niepodległości”; kolporter książek wydawnictw podziemnych. I-X 1982 działacz komitetów pomocy internowanym przy kościołach św. Doroty, św. Stanisława i św. Wacława (ks. Władysław Wawrzonek) i św. Elżbiety Węgierskiej (ks. Jan Lewicki). 5 X 1982 aresztowany (z Aleksandrą Matkowską), przetrzymywany w areszcie KW MO we Wrocławiu, 1 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 24 XII 1982 zwolniony. II 1983 – 30 X 1987 drukarz (z Marianem Filarem) „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżących”, „Solidarności Walczącej”, „Niepodległości” i ulotek. XII 1981 – I 1985 szef Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru Zachodniego KPN we Wrocławiu (we współpracy ze Zbigniewem Kopystyńskim, J. Ściobłowskim, Marcinem Gruszeckim, Mieczysławem Ożogiem). Od II 1985 członek Polskiej Partii Niepodległościowej (we współpracy ze Z. Kopystyńskim). 1983-1988 autor (ps. Najman) w „Niepodległości”. Do 1989 kolporter podziemnych pism oraz książek (otrzymywanych od W. Korsana i Jolanty Piątek) we Wrocławiu; 1983-1986 kurier z wydawnictwami podziemnymi do Jeleniej Góry (odbierał Ch. Tulasz), Wałbrzycha (Józef Gruszka) i Świeradowa-Zdroju (Józef Swastek).

1984-1987 kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, 1987-1991 na rencie, 1991-2007 bez zatrudnienia, od 2007 pracownik Install Servis Andrzej Niedbalski Poznań. Jesień 1989 – V 1990 w Centrum Demokratycznym, 1990-1997 w PC.

12 VII 1983 – 30 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Wataha.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

KPN, Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry