Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olewnik Andrzej Antoni

Andrzej Antoni Olewnik, ur. 12 X 1960 w Dobryszycach k. Radomska. Ukończył Studium Pedagogiczne w Płocku (1986), absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydz. Pedagogiczny (1998).

1981–1982 stażysta w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Gołębiewie k. Kutna, 1982–1985 referent w Banku Spółdzielczym w Strzelcach, 1985–2009 nauczyciel w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

Od IV 1985 zw. z grupą skupioną wokół ks. Mariana Lipskiego, proboszcza Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna; 1983–1998 kronikarz parafii. 1985–1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Gazeta Podziemna” oraz ulotek, cegiełek, plakatów). Od XI 1986 członek TKZ Oświaty RKW Ziemi Kutnowskiej, XII 1986 – I 1989 współredaktor podziemnego pisma „Gazeta Podziemna”; 1987–1989 członek Komisji Historycznej RKW.

17 V 1989 współredaktor pierwszego jawnego numeru „Biuletynu Informacyjnego”, pisma „S” Ziemi Kutnowskiej. W 1989 współzałożyciel i pierwszy przew. koła „S” w ZSA, 1989 członek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, od 1992 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, 1993 współzałożyciel Kutnowskiej Rodziny Katyńskiej, od 1996 członek Związku Sybiraków (2007–2011 członek zarządu). Od IX 2009 st. kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Współautor książki Katyńczycy Ziemi Kutnowskiej (Kutno 1993).

Odznaczony Medalem KEN (2006), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Milena Przybysz

Opcje strony

do góry