Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszak Zbigniew

Zbigniew Olszak, ur. 19 V 1949 w Lubaniu k. Zgorzelca. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów (1972).

1966-1972 działacz ZSP na uczelni, 1970-1971 członek Parlamentu Studentów przy ZSP PG. W III 1968 uczestnik strajku i demonstracji ulicznych studentów w Gdańsku, przepisywał ulotki i kolportował je, m.in. w środkach komunikacji miejskiej. W XII 1970 uczestnik manifestacji ulicznych. 1972-1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, monter kadłubów, następnie starszy projektant w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym (Wydz. RN).

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, członek KS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. RN, delegat do KZ w SG.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w SG, członek KS. 1982-1989 członek TKZ w SG, odpowiedzialny za wydawanie podziemnej edycji pisma „Rozwaga i Solidarność”, następnie redaktor naczelny, autor tekstów, współredaktor dokumentów TKZ, m.in. Karty 84 i Posłania do narodów ujarzmionych Europy Środkowej (1987). W X 1982 uczestnik strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”; 11 X 1982 aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku na 3 mies. aresztu, w wyniku odwołania 10 XI 1982 skazany na 1 mies., osadzony w areszcie KW MO, AŚ w Gdańsku i ZK w Potulicach, zwolniony 18 XI 1982; zwolniony z pracy.

I 1983 – 1999 z-ca kierownika inspektoratu kadłubowego w Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku; 1988-1992 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej. Od 1999 inspektor armatora na budowach w stoczniach na Cyprze, w Iranie i Chinach.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

15 X 1982 – 21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry