Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszański Józef

Józef Olszański, ur. 25 VIII 1918 w Złotkowcu k. Lwowa (obecnie Ukraina), zm. 30 VI 2010 w Przemyślu. Po wojnie ukończył rolniczą ZSZ w Przemyślu.

1939–1944 żołnierz AK Okręgu Lwowskiego, VIII 1944 zmobilizowany do WP, 1945 ciężko ranny na Wale Pomorskim, wrócił do Przemyśla jako inwalida.

1955–1978 kierownik sklepu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przemyślu, 1966–1972 radny gminnej rady narodowej i miasta Przemyśl, nast. powiatowej rady narodowej przemyskiego, od 1978 na emeryturze. Od 1976 udostępniał dom na skrzynkę kontaktową podczas kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych („Głos”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, paryska „Kultura”, książki niezależne, również drukowane na Zachodzie).

Od XI 1980 członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Wiejska” w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

Od 1982 ponownie udostępnił dom jako skrzynkę kontaktową, członek siatki kolportażowej współpracującej z RKW w Przemyślu i OKOR (od 1983), współorganizator (z Markiem Kuchcińskim i Tadeuszem Soplem) struktur OKOR w woj. przemyskim, 1984–1985 współzałożyciel i członek Regionalnego Komitetu Oporu Rolników „S” Polski Południowej.

Od VIII 1989 członek Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego „S” RI w Przemyślu jako przedstawiciel gm. Przemyśl.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry