Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewska Bożena Teresa

Bożena Teresa Olszewska (z d. Paliwoda), ur. 12 I 1958 w Czarnowąsach k. Opola. Ukończyła I LO w Opolu (1977), absolwentka WSP tamże, kierunek historia (1981).

1981–1987 nauczycielka w SP w Jełowej.

1979–1981 współpracownik KSS KOR, kolporterka niezależnych wydawnictw m.in. „Komunikat KSS KOR”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR.

1981–1989 w NZS WSP w Opolu, od III 1981 członek Komisji Rewizyjnej, wiceprzew. ZU NZS. Założycielka i członek zespołu niezależnego pisma NZS WSP „Aneks”, m.in. redaktorka, drukarz, współorganizatorka biblioteki NZS i studenckich akcji protestacyjnych 3 V i 11 XI w Opolu.

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 24 XII 1981 zwolniona. 1981–1987 wielokrotnie przesłuchiwana. 1982 zaangażowana w działalność podziemnego NZS, członek Komitetu Pomocy Internowanym w Opolu. 1987–1990 nauczycielka w Liceum Ekonomicznym w Opolu. XI 1989, podczas pobytu w RFN, uczestniczyła w manifestacji i burzeniu muru berlińskiego.

1989–1990 członek KZ w LE. Od 1990 nauczycielka I LO w Opolu, przew. KZ tamże.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” (2004).

4 III 1983–12 XII 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Działaczka.

Antoni Maziarz|Ksawery Jasiak

Region Śląsk Opolski, Opole, NZS

Opcje strony

do góry