Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewski Bogdan

Bogdan Olszewski, ur. 25 IX 1950 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1975).

1975-1983 pracownik naukowy UG.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Instytucie Filologii Polskiej UG, następnie Komisji Wydziałowej „S” i członek Prezydium KZ na UG, redaktor naczelny pisma KZ „Spojrzenie”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; współredaktor „Tygodnika Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność» BIPS”, podczas I KZD „BIPS. Serwisu Informacyjnego”.

14 XII 1981 współorganizator strajku na UG, członek KS. 1983-1989 zatrudniony w Bibliotece UG. 1982-1989 współpracownik RKK „S” Gdańsk, m.in. współorganizator spotkań i kontaktów z TKK; współpracownik Lecha Wałęsy, m.in. redagował oświadczenia i utrzymywał kontakt z dziennikarzami; redaktor tekstów w Radiu „S”. W V 1988 współorganizator łączności między ośrodkiem w parafii św. Brygidy a strajkującymi w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz kontaktów z prasą; w VIII 1988 przedstawiciel uczelni gdańskich na strajku w SG, łącznik MKS z L. Wałęsą; od IX członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Gdańsku.

W 1989 członek KZ na UG; od 1989 wiceprzewodniczący, następnie sekretarz ZR, pracownik ZR; delegat na WZD i KZD; 1998-2002 członek Prezydium KK „S”. W 2008 absolwent studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego we Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry