Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewski Bogusław

Bogusław Olszewski, ur. 30 VIII 1961 w Siedlcach. Ukończył Technikum Melioracji Wodnej (1982).

1980-1981 uczestnik RMP, kolporter ulotek i prasy niezależnej, uczestnik akcji malowania napisów i manifestacji patriotycznych w Warszawie.

Od 1982 zatrudniony w PKP Oddział Siedlce. 1982-1989 członek TKZ „S” w miejscu pracy. Od 1983 drukarz ulotek i prasy podziemnej, współorganizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych oraz transportu międzymiastowego i lokali dla niezależnego czasopisma „Metrum” i Radia „S” Siedlce, kolporter wydawnictw niezależnych. Od 1984 zbierał informacje dla ogólnopolskich podziemnych struktur branżowych PKP, w XI 1985 uczestnik spotkania ich członków w Częstochowie. 1985-1989 działacz w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

1989-1994 przewodniczący KZ „S” przy PKP Oddział Siedlce; w 1989 przewodniczący sekcji branżowej Kolejarzy „S”. W 1990 szef wojewódzkiego sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich i wojewódzkiego sztabu wyborczego w wyborach samorządowych. 1990-1991 przewodniczący Wojewódzkiego KO w Siedlcach. 1991-1997 szef wojewódzkich sztabów wyborczych, kolejno: PC, Zjednoczenia Polskiego, AWS. Od 1994 przewodniczący, od 1999 wiceprzewodniczący Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze, delegat na kolejne WZD oraz KZD; 1998-2004 członek KK. W 2000 szef wojewódzkiego sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1998), medalem Zasłużony dla Województwa Siedleckiego (2002), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 I 1981 – 14 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Siedlcach w ramach SOR krypt. Kongres.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry