Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Olszewski Dariusz

Dariusz Olszewski, ur. 13 V 1957 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 2 tamże (1978).

1978–1981 ratownik górniczy KGHM w Lubinie Stacja Ratownictwa Górniczego w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach.

14–17 XII 1981 uczestnik strajku w ZG Rudna, 19 XII zwolniony. XII 1981 – 1984 bez zatrudnienia, prace dorywcze (wykonawca robót wysokościowych), 1984–1986 nauczyciel-instruktor pływania w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław-Śródmieście. XII 1981 – 1984 kolporter i organizator sieci kolportażu w Zagłębiu Miedziowym (do IV 1982 odbiorcą był Marian Faryniarz) i we Wrocławiu podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „BIS”. VI 1982 –1990 członek SW. 1982–1986 organizator i przywódca grupy samoobrony (ochrona zebrań Rady Politycznej SW, ochrona Kornela Morawieckiego, walka z ZOMO w czasie manifestacji). 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji we Wrocławiu. 1983–1986 drukarz znaczków Poczty Podziemnej SW. 9 VII 1986 uczestnik akcji na rzecz uwolnienia Władysława Frasyniuka, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. W 1986 ochroniarz W. Frasyniuka. 1982–1986 kilkakrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

Od 1986 na emigracji w USA; kierowca tirów. 1986–1990 zagraniczny przedstawiciel SW w USA, organizator pomocy materialnej dla SW; organizator wystaw i spotkań polonijnych (m.in. w Chicago), 1987–1988 współorganizator oraz uczestnik akcji na rzecz uwolnienia K. Morawieckiego (m.in. demonstracja przed konsulatem PRL w Nowym Jorku, przed Białym Domem w Waszyngtonie); w 1988 współorganizator pobytu w USA deportowanego z Polski K. Morawieckiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1984–1986 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Wrocławiu w ramach SOS krypt. Aster.

Artur Adamski

Opcje strony

do góry