Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Opiel Adam Marian

Adam Marian Opiel, ur. 22 IX 1951 w Gorzowie Wlkp., zm. 24 I 1992. Ukończył ZSZ w Gorzowie Wlkp.

1972-1982 i 1983 – III 1984 elektromechanik w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

W VIII 1980 organizator pomocy żywnościowej dla strajkujących stoczniowców w Szczecinie; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w GPBP, następnie przewodniczący KZ tamże; członek Prezydium MKZ w Gorzowie; w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. W 1981 członek Okręgowego KOWzP (m.in. we współpracy z ks. Witoldem Andrzejewskim, Zbigniewem Bełzem, Edwardem Borowskim, Teresą Klimek, Jerzym Wierchowiczem). W VII 1981 członek założyciel Polskiej Partii Demokratycznej w Gorzowie Wlkp. W X 1981 oskarżony o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości za pomocą plakatu przypominającego o agresji ZSRS na Polskę 17 IX 1939.

13 XII 1981 współorganizator MKS w Gorzowie Wlkp. (ze Z. Bełzem, Tadeuszem Horbaczem, Jerzym Hrybaczem, Tadeuszem Kołodziejskim, Ryszardem Sawickim), 14-16 XII 1981 współorganizator strajku w Zakładach Mechanicznych Gorzów; 18 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w areszcie milicyjnym w Gorzowie Wlkp. i AŚ w Międzyrzeczu; 25 I 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 4 lata więzienia, osadzony w ZK we Wronkach, Sieradzu, Kaliszu i Wrocławiu; od VI 1983 na przerwie w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w VII 1983 resztę kary darowano na mocy amnestii. 5 XII 1983 aresztowany, 14 VI 1984 skazany na 1,5 roku więzienia, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy, następnie bez zatrudnienia, podejmował prace dorywcze.

Po 1989 prowadził firmę Maxgaz Adam Opiel Sp. z o.o.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1980-1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Zaangażowany; 1984-1988 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOS krypt. Kret.

 

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry