Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Opala Grzegorz

Grzegorz Opala, ur. 5 XI 1942 w Częstochowie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Lekarski (1968); gerontolog; doktorat w 1978, specjalista neurolog (1979), w 1993 habilitacja, od 1996 prof. ŚAM.

1968-1974 pracownik PSK nr 1 ŚAM w Zabrzu, 1974-1988 Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i przewodniczący KZ na ŚAM. Od XI 1980 członek władz regionalnej sekcji Sekretariatu Ochrony Zdrowia; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD, członek Komisji Uchwał i Wniosków; w 1981 wiceprzewodniczący Komisji Koordynacyjnej Akademii Medycznych.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych; po pacyfikacji KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. współorganizował w CSK w Katowicach pomoc medyczną i opiekę nad rannymi górnikami. W 1982 współtwórca Duszpasterstwa Akademickiego Pracowników Nauki oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym, kierownik sekcji lekarskiej. W 1982 członek Regionalnej Komisji Konsultacyjnej; 1983-1987 członek zaplecza tzw. merytorycznego RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1982-1986 współpracownik regionalnych struktur OKN-a (Oświata-Kultura-Nauka), kierownik Społecznej Komisji Zdrowia w Regionie.

1989-1991 ''research associate'' w Fresno, Kalifornia (Metabolic Research & Analisis Inc.), od 1991 ponownie zatrudniony w CSK ŚAM w Katowicach, w 1998 utworzył tam pierwszą w Polsce Katedrę i Klinikę Neurologii Wieku Podeszłego. 1997-2003 w RS AWS, członek Rady Politycznej, przewodniczący Zarządu katowickiego oddziału partii; w 2001 przez 3 mies. (po rezygnacji Mirosława Sekuły) poseł RP z listy AWS, 2000-2001 minister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 2003-2006 przewodniczący Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN, 2005-2008 prezes PTN; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Członek komisji roboczych w międzynarodowych towarzystwach naukowych Movement Disorder Society i World Federation of Neurology.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

28 II 1981 – 14 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/ WUSW Katowice w ramach KE krypt. Mózg.

 

Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry