Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Opacki Eugeniusz

Eugeniusz Opacki, ur. 19 XII 1936 w Żurawicy k. Przemyśla, zm. 18 IX 2000 w Przemyślu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji (1974).

 1960–1980 w PZPR.

1972–1984 pracownik kadr lokomotywowni PKP w Żurawicy.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w Dyrekcji Rejonowej PKP w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy, od 7 X 1980 wiceprzew. prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Od XII 1980 współredaktor niezależnego czasopisma „S” Regionu Południowo-Wschodniego „Odnowa”. W 1981 przew. Komitetu Odbudowy Pomnika Orląt Przemyskich, zburzonego podczas II wojny światowej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 4 II 1982 zwolniony. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od 1984 na rencie.

Po 1989 współzałożyciel Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy w Żurawicy.

X 1980 – 27 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium. 1981–1982 przez Wydz. III KW MO w ramach SOS krypt. Targowica.

 

Michał Stręk

Przemyśl, Region Południowo-Wschodni, Żurawica

Opcje strony

do góry