Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Onyszko Sławomir

Sławomir Onyszko, ur. 5 X 1961 w Lubartowie. Absolwent fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1991). W l. 80. student elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej tamże.

Od jesieni 1980 w NZS AGH, w II 1981 i XI-XII 1981 uczestnik strajków studenckich na AGH.

1982-1989 zaangażowany w niezależny ruch wydawniczy: w 1982 współzałożyciel pisma „Krzyk” wydawanego przez Studenckie Grupy Oporu; 1983-1985 współpracownik pisma „Barykada” wydawanego przez Ruch Oporu NZS; w 1985 współorganizator pisma „Przegląd Akademicki”, początkowo ukazujący się jako pismo Ruchu Oporu NZS, od 1986 NZS Kraków, od 1987 NZS UJ; współpracownik, kolporter, wspierał druk: „Indeksu” (pismo NZS Akademii Rolniczej), „Gwarka” (pismo NZS AGH), „Legionu” (pismo NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej); drukarz „Biuletynu Informacyjnego Akademii Ekonomicznej” oraz „Recepty” (pismo NZS Akademii Medycznej); członek redakcji ogólnokrajowego pisma NZS „Nurt”. Od V 1982 członek KPN, drukarz pisma „Niepodległość”, kolporter „Robotnika Polskiego w Walce”, „Drogi”; w 1987 organizator i wydawca „Contry”, pisma Organizacji Młodzieżowej KPN, następnie „Informatora”, pisma NZS i Organizacji Młodzieżowej KPN. 1982-1989 związany z podziemnymi strukturami „S”: drukarz ulotek, współpracownik pism „Hutnik” i „Myśli Nieinternowane”. Drukarz ulotek dla Ruchu Wolność i Pokój. W 1988 pomagał w druku pierwszych numerów „Tumultu”, współpracownik „Brulionu”. Kolporter innych pism jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Nurt”, „Solidarność Hutników”, książek. Współorganizator i uczestnik demonstracji oraz rocznicowych manifestacji patriotycznych (m.in. rocznice rejestracji NZS, 13 XII, pod konsulatem sowieckim); uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania; sygnatariusz listów protestacyjnych w sprawie uwięzionych lub zabitych. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1986-1989 uczestnik spotkań Krakowskiej Rady Koordynacyjnej NZS, od 4 IV 1987 reprezentant Krakowa w Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. 1987-1989 zaangażowany w organizowanie pokazów filmowych w Krakowskiej Wspólnocie Akademickiej przy kościele Księży Misjonarzy na „Miasteczku Studenckim”. W V 1988 uczestnik studenckiego strajku okupacyjnego na „Miasteczku Studenckim”.

1992-2007 pomagał w wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego” Światowego Związku Żołnierzy AK, obszar Lwów. Od 1992 właściciel firmy komputerowej.

Wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010), uhonorowany okolicznościowymi monetami NBP z okazji 30. rocznicy powstania NZS (2011).

 

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry