Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Onyszkiewicz Wojciech

Wojciech Onyszkiewicz, ur. 18 V 1948 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek historia (1971).

W III 1968 uczestnik wieców studenckich. 1968-1969 komendant 1. WDH im. Romualda Traugutta Czarna Jedynka. 1969-1971 członek kręgu starszoharcerskiego Gromada Włóczęgów 1. WDH, którego działalność została zawieszona przez władze. 1972-1973 komendant szczepu Czarna Jedynka. W 1975 uczestnik reaktywowania Gromady Włóczęgów jako klubu dyskusyjnego. 1974-1976 asystent w Instytucie Studiów Pedagogicznych UW. W 2. połowie 1976 jeździł z pomocą do rodzin represjonowanych robotników w Radomiu. 1977-1981 członek KOR, następnie KSS KOR; w IX 1977 współzałożyciel i redaktor niezależnego pisma „Robotnik”, od X 1977 członek kolegium redakcyjnego, następnie współpracownik „Głosu”. 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego. X 1979 – 1980 organizator akcji protestacyjnych przeciwko fałszywym oskarżeniom wobec niezależnego działacza chłopskiego Jana Kozłowskiego (akcji ulotowych, listu podpisanego m.in. przez ks. Edwarda Frankowskiego, Franciszka Kamińskiego, Władysława Bartoszewskiego), organizator mszy św. w jego intencji.

W VII 1980 organizator grupy zbierającej informacje o protestach na Lubelszczyźnie, współorganizator MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego „S”. 1980-1981 pracownik Komisji Historycznej Ośrodka Badań Społecznych przy MKZ/Regionie Mazowsze.

13 XII 1981 – 1985 w ukryciu, w grupie Janusza Grzelaka dokumentującej represje SB i MO.

1989-1990 dyr. Biura KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie. W 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO „S”. 1991-1993 wiceprezes Fundacji SOS, 1993-1994 prezes Banku Żywności, 1995-1997 koordynator krajowego programu Phare Lien, od 1997 prezes i dyr. Stowarzyszenia Dzielimy Się Tym, Co Mamy. Od 1996 członek stowarzyszenia Ashoka.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry