Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orlicz Michał

Michał Orlicz, ur. 2 VII 1950 w Gdańsku. Ukończył Technikum Łączności tamże (1969).

1969-1971 elektronik w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor w Gdańsku, 1972-1973 elektronik w Fabryce Maszyn Papierniczych Fampa w Jeleniej Górze, 1973-1978 technik w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej tamże, od 1979 elektronik w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa (następnie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.) tamże. 14-18 XII 1970 uczestnik rotacyjnego strajku okupacyjnego i 22 I 1971 strajku w Unimorze. 1974-1978 członek Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1976 członek Zarządu). W 1978 zwolniony z ZETO za próbę współorganizowania w 1977 protestu załogi przeciwko decyzji władz o ograniczeniu produkcji maszyn cyfrowych Odra i wdrożeniu do produkcji sowieckich maszyn Riad. 1978-1980 otrzymywał od Jana Waszkiewicza z Wrocławia pismo KSS KOR „Robotnik”, które przepisywał i kolportował w miejscu pracy i wśród członków JTF.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Polfie, od III 1981 wiceprzewodniczący KZ; 17 IX 1980 współzałożyciel MKZ Województwa Jeleniogórskiego, od XI 1980 oddelegowany do pracy w MKZ, odpowiedzialny za informację, propagandę, kolportaż wydawnictw niezależnych (m.in. „Solidarność Jeleniogórską”, „Odrodzenie”, „Tygodnik Solidarność”). 22 I – 10 II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim klubie Gencjana, redaktor komunikatów strajkowych i ulotek. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek ZR Jelenia Góra, 5 VI – 14 X 1981 wiceprzewodniczący Prezydium ZR odpowiedzialny za informację i propagandę związkową; IX/X 1981 delegat na I KZD. W II 1981 współzałożyciel (z Ryszardem Ireneuszem Kuleszą) Karkonoskiego Towarzystwa Wydawniczego oraz działacz KOWzP w Jeleniej Górze. XI 1980 – XII 1981 redaktor i publicysta (ps. Mors) niezależnego pisma „Solidarność Jeleniogórska”, VI-XII 1981 współpracownik niezależnego tygodnika „Odrodzenie”, XI-XII 1981 założyciel i redaktor dziennika ZR „Dzień Solidarności”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, Głogowie, 25 VII – 8 VIII 1982 na przepustce z powodu pogrzebu teścia, z której nie wrócił, 23 IX 1982 formalnie zwolniony z Ośr. Odosobnienia w Uhercach. Od 2 XI 1982 ponownie zatrudniony w Polfie (na innym wydz. z zakazem opuszczania miejsca pracy do 1985). IX 1982 – XI 1985 wielokrotnie przesłuchiwany, kilkakrotne rewizje w domu. II 1983 – XI 1985 wytwórca linorytów i kart świątecznych.

Od 1989 członek „S” w Polfie, 1989-1991 sekretarz Rady Pracowniczej tamże. W 1989 członek Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze oraz publicysta i redaktor pisma „Solidarność Jeleniogórska. Informator TZR NSZZ «S»”. 1990-1991 współpracownik i reporter tygodnika „Po Prostu”. 1998-2002 członek KZ „S” w Jelfie, delegat na kolejne WZD Regionu Jeleniogórskiego, członek ZR, delegat na WZD „S” Sekcji Farmacji oraz na Kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. 2002-2006 członek Rady Programowej „Tygodnika Solidarność”, od XI 2000 redaktor miesięcznika „SPCh Solidarność”. Od VII 2012 na emeryturze.

17 XI 1980 – 20 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Gdańsk; 1981-11 XII 1982 przez Wydz. III KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Oficyna.

Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry