Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orczykowski Andrzej Marian

Andrzej Marian Orczykowski, ur. 23 VIII 1952 w Zwoleniu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Włókienniczego (1975).

1974–1981 w PZPR.

1976–1977 mistrz i kierownik zmiany w Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, 1977–1983 z-ca kierownika wydz. w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu.

9–14 IX 1980 uczestnik strajku w Runoteksie. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. KZ, X 1980–XII 1981 redaktor pisma KZ „Informacja”, 29 IX–1 XII 1980 członek Prezydium MKZ w Kaliszu, od 10 VI 1981 członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej tamże (Zarządu Okręgu), od VI 1981 przew. Komisji Mandatowej na I WZD Województwa Kaliskiego, VI–VII 1981 delegat na I WZD, od VII przew. Grupy Negocjacyjnej przy ZR Wielkopolska Południowa, IX/X delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, 24 XII 1981 zwolniony. 1981–1983 współpracownik TKZ, redaktor ulotek, kolporter podziemnych pism, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS” (m.in. ze Stanisławem Kucharskim, Zdzisławem Wielgoszem, Waldemarem Wieruszem, Wojciechem Rzeźnickim, Lucyną Cieślak, Marią Horbaczewską), 1982–1983 współpracownik Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa.

X 1983–2004 na emigracji w Australii, II–IX 1984 dziewiarz w PETLEE P/L w Sydney, 1984–1986 operator maszyn przędzalniczych w Hycraft Spinners tamże, 1987–1988 mistrz warsztatu elektrycznego w Solarex tamże, 1988–1998 kierownik robót elektrycznych w Frigrite tamże, 1998–2003 st. inżynier ds. elektrycznych w Austral tamże, 2003–2004 st. inżynier ds. projektów w Electrolux Orange tamże. 1985–1987 członek Prezydium Biura Koordynacyjnego „S” w Sydney. 1987–2004 członek Instytutu Inżynierów Australia. 2005–2006 dyr. w Pedro Sanz w Poznaniu, 2007–2012 inżynier ds. inwestycji w Energia Operator SA w Kaliszu. Od 2007 członek „S” tamże. Od 2013 na rencie.

20 I 1982–20 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Światło.

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry