Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzeł Franciszek

Franciszek Orzeł, ur. 31 VIII 1954 w Mysłowicach-Imielinie. Absolwent Wyższej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie (1982).

25 XI 1981 uczestnik strajku w Wyższej Szkole Pożarnictwa.

Od 1982 oficer ds. prewencji pożarowej w Komendzie Straży Pożarnej w Katowicach. 1983-1986 drukarz i kolporter ulotek i pism podziemnych „Solidarność Dziś i Jutro” oraz „Górnik Polski”. 23 IV 1986 zatrzymany w zw. z działalnością brata Ryszarda, aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Katowicach, następnie AŚ tamże, zwolniony 23 V 1986; zawieszony w czynnościach służbowych do czasu umorzenia śledztwa w VIII 1986.

Od 1988 na emigracji w Niemczech.

Stefan Sarwa

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry