Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzechowski Stanisław

Stanisław Orzechowski, ks. ur. 7 XI 1939 w Kobylinie k. Krotoszyna. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1964 święcenia kapłańskie, w 1972 licencjat z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1964-1967 wikariusz w parafii św. Barbary w Nowej Rudzie-Drogosławiu, 1967-1968 wikariusz i katecheta w parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu, duszpasterz w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny tamże. Od 1972 ponownie wikariusz, katecheta i duszpasterz akademicki w parafii św. Wawrzyńca, wykładowca teologii pastoralnej w WSD we Wrocławiu; 1972-1999 pracownik Poradni Rodzinnej przy Duszpasterstwie Rodzin Pod 4 tamże. 1976-1989 w DA Wawrzyny duszpasterz młodzieży związanej z opozycją. W 1979 inicjator wykładów z historii Polski (m.in. Krzysztofa Turkowskiego), projekcji filmów zatrzymanych przez cenzurę. Opiekun prześladowanych hippisów.

26-31 VIII 1980 duszpasterz strajkujących, celebrans mszy św. w Zajezdni MPK nr VII we Wrocławiu. 1980-1997 duszpasterz kolejarzy; w X 1980 uczestnik ogólnopolskiej głodówki kolejarzy w Lokomotywowni PKP Wrocław Gł., kapelan protestujących, obserwator rozmów z przedstawicielami rządu. Od VIII 1981 organizator i główny przewodnik I Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Po 13 XII 1981 w DA Wawrzyny przechowywał część sprzętu i materiałów poligraficznych ZR „S” Dolny Śląsk oraz udzielił schronienia Władysławowi Frasyniukowi. 13-24 XII 1981 organizator pomocy żywnościowej dla rodzin internowanych. Inicjator czwartkowych Mszy za Ojczyznę. Współorganizator w DA Wawrzyny Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz licznych spotkań z ludźmi kultury, nauki i opozycji. 1982-1989 udostępniał pomieszczenia DA Wawrzyny na regionalne i ogólnokrajowe tajne spotkania przedstawicieli „S” kolejarzy. We IX 1985 organizator I Wrocławskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę i Duszpasterstw Ludzi Pracy we Wrocławiu.

Odznaczony medalem Zawsze Solidarni Solidarni "Solidarni", podtytuł: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Zakładów Metalowych w Radomiu”, pismo TKZ ZM im. gen. Waltera w Radomiu, wydawane IX 1982 – XI 1983. (2005) z okazji 25-lecia powstania dolnośląskiej „S” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry