Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzech Stanisław Mieczysław

Stanisław Mieczysław Orzech, ur. 31 VII 1942 w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała), zm. 1 III 1990 w Głogowie. Ukończył ZSZ w Bielsku-Białej (1959), LO w Głogowie (1975).

1959–1961 ślusarz w prywatnych warsztatach w Bielsku-Białej, 1961–1968 w Fabryce Śrub Bispol tamże, 1968–1971 spawacz w Fabryce Maszyn Elektrycznych Indukta tamże, 1971–1974 robotnik w Zakładach Przemysłu Nieorganicznego Montokwas w Katowicach oddelegowany do pracy w Głogowie, 1974–1985 ślusarz-spawacz, montażysta-spawacz, majster w Głogowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym.

21 VIII 1980 współorganizator strajku na budowie w Chocianowie, przew. Zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 przew. Zakładowej Komisji Robotniczej, IX–XII 1980 członek MKZ w Głogowie, 15 X 1980 negocjator i sygnatariusz porozumienia MKZ z naczelnikiem Głogowa Stanisławem Majcherem, 28–29 XI 1980 uczestnik okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, 17 XII 1980–VI 1981 członek Komisji Rewizyjnej przy Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Głogowie, VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, VI na I WZD Regionu Dolny Śląsk, kandydat na przew. regionu, IX/X 1981 delegat na I KZD, 24 X 1981 na II WZD Województwa Legnickiego. V–VII 1981 współzałożyciel, autor, redaktor nacz. niezależnego pisma zakładowego „Solidarność. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. GPB”; VII–XII 1981 współorganizator, członek Klubu Wolnej Myśli w Głogowie.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 25 VI 1982 zwolniony. VII–VIII 1982 współorganizator struktur podziemnych „S”, 30 VIII 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, Strzelinie i Grodkowie, 14 XII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Głogowska”, „Region”, „Ogniwo”. IX 1983–1987 współzałożyciel, członek podziemnej MKK w Głogowie, 1985–1989 członek Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego, 1983–1987 autor (m.in. ps. Konspirator), redaktor nacz. podziemnego pisma „Solidarność Głogowska”, 1985–1989 autor (m.in. ps. Konspirator) w podziemnym piśmie „Zagłębie Miedziowe”. 1985–1990 na rencie. 1985–1989 współpracownik Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, 1986–1989 współorganizator wykładów i spotkań w ramach Wszechnicy Kultury Chrześcijańskiej w Głogowie, 1987–1990 współzałożyciel, członek zarządu (skarbnik) KIK tamże, IV/V 1988 współorganizator III Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościele św. Klemensa Hofbauera tamże. 3 XII 1987–1990 współzałożyciel, członek RKW Dolny Śląsk. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewidowany (m.in. 17 VI 1988), karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń (m.in. 31 VIII 1987). 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

IV–VI 1989 współzałożyciel, przew. KO „S” w Głogowie oraz przew. Wojewódzkiego KO „S” w Głogowie, koordynator kampanii wyborczej w województwie legnickim i w Głogowie.

22 VIII 1980–1 VI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Legnicy w ramach SOS krypt. Orzech; do 16 XII 1988 przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOR krypt. Delegat.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry