Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzałkiewicz Alicja

Orzałkiewicz Alicja (z d. Uram), ur. 15 II 1936 w Stanisławowie (obecnie Ukraina). Ukończyła Technikum Gastronomiczne w Lesznie (1955) oraz Dwuletnią Szkołę Kosmetyczną przy Akademii Medycznej w Zabrzu (1959).

1955–1956 pracownik biurowy Banku Rolnego w Lesznie, 1959 kosmetyczka w gabinecie kosmetycznym w Zabrzu, 1960–1967 w Rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów w Lesznie, 1967–1976 w Powiatowej Spółdzielni Pracy i Usług Wielobranżowych Jedność Jedność „Jedność”, pismo związane pocz. z MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, nast. z MKR, wydawane 26 (z datą 24) VIII – 31 XII 1980 i 10 I – 11 XII 1981. tamże; 1976–1981 kierownik gabinetu kosmetycznego przy WSS Społem tamże.

We XI 1980 współorganizatorka (z Barbarą Glapiak, Anną Rogalską, Janiną Łyskawą) KZ w zakładzie, 1981 przew. KZ. Podczas I WZD Regionu Leszczyńskiego, w zespole Regionalnej Komisji Wyborczej (nie była delegatką). XI 1981 z ramienia ZR uczestniczka w spotkaniach z władzami wojewódzkimi ws. braków w zaopatrzeniu.

13 XII 1981 – 6 I 1982 w ukryciu (z Markiem Wawrzenieckim) w Lesznie, poszukiwana listami gończymi. Po ujawnieniu przetrzymywana 4 dni w areszcie KW MO w Lesznie, 9 I 1982 osadzona w AŚ w Poznaniu, 10 I 1982 przewieziona do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. 6 II 1982 urlopowana z internowania z powodu choroby matki, 16 II 1982 zwolniona (z powodu śmierci matki), 1982 pozbawiona stanowiska, 1982–1988 pracownik gabinetu kosmetycznego przy WSS Społem/Państwowej Spółdzielni Pracy Społem Oddział w Lesznie. 1 I 1983 zatrzymana (ze Zdzisławem Drostem) w Gostyniu. Od X 1985 pracowała w Regionalnej Fundacji Pomocy Represjonowanym, wspierając materialnie osoby pozbawione pracy, represjonowane i ich rodziny oraz podziemną działalność wydawniczą. Od 1988 członek Tymczasowego ZR „S” w Lesznie (z Waldemarem Handke, Eugeniuszem Matyjasem, Z. Drostem,); współpracowała z osobami ściśle zw. z TZR: Józefem Sobierajem, Jerzym Terleckim i Romualdem Szeremietiewem.

1989 współtwórczyni KO w Lesznie. 4 I 1990 – 1992 członek prezydium ZR Leszczyńskiego. 1993 organizowała oddział terenowy RdR w Lesznie. 1994–1998 radna Miasta Leszna z listy koalicji samorządowej Tobie i Polsce. 1992–2009 właścicielka zakładu kosmetycznego w Lesznie. 1993–1998 pracownik Policealnego Studium Kosmetycznego tamże. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

17 II 1982 – 20 XI 1985 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Lesznie w ramach KE krypt. Biosauna; 10 IV 1987 – 4 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w ramach SOR krypt. Polip.

Agnieszka Łuczak

Region Leszno, Leszno

Opcje strony

do góry