Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzeł Ryszard

Ryszard Orzeł, ur. 6 II 1962 w Imielinie. Ukończył Liceum Zawodowe w Katowicach-Szopienicach (1980).

1980-1986 pracownik KWK Ziemowit w Lędzinach.

2 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Ziemowit, IX 1980 – 1992 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni. Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc represjonowanym i ich rodzinom. 13 V 1982 organizator manifestacji na cechowni w KWK Ziemowit. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Katowicach. 1983-1986 członek TKZ w KWK Ziemowit. Zaangażowany w druk i kolportaż prasy podziemnej (m.in. „Solidarność Dziś i Jutro”, „Górnik Polski”). 20 I 1986 zatrzymany, przewieziony do WUSW w Katowicach, następnie do AŚ w Katowicach, 2 VIII 1986 zwolniony, zwolniony z pracy. 1986-1989 pracownik Zakładu Ślusarskiego Kłyk w Imielinie.

W VI 1989 zaangażowany w organizację wyborów, maż zaufania. 1989-1992 ponownie zatrudniony w KWK Ziemowit, od 1992 właściciel Zakładu Produkcji i Usług Ślusarskich Orzeł w Imielinie. 1994-2006 radny Miasta Imielin z listy Komitetu Ryszarda Orła, od 2006 z listy Imielin Nasze Miasto. 1995-1997 wraz z żoną Elżbietą wydawca pisma "Gazetka Polska". 1995-1997 szef ROP w województwie śląskim.

 

Stefan Sarwa

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony

do góry