Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Orzeł Józef

Józef Orzeł, ur. 26 II 1946 w Charkowie (b. ZSRS). Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydz. Finansów i Statystyki (1968), w 1978 doktorat.

1967-1972 pracownik naukowy Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa w Warszawie, 1972-1976 doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 1976-1991 pracownik naukowy IFiS PAN. W XII 1970 współautor ulotek nawołujących do strajku generalnego.

W VIII 1980 uczestnik zbierania podpisów pod listem intelektualistów do strajkujących stoczniowców; we IX 1980 współzałożyciel, członek NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; członek grupy założycielskiej w IFiS PAN, organizator zjazdu delegatów. Od X 1980 w „S”. 1980-1981 współzałożyciel, sekretarz redakcji, autor niezależnego pisma „Nauka-Technika-Oświata”; IX-X 1981 współzałożyciel, redaktor, autor publikacji w „Pełzającym Manipulo”.

13 XII 1981 przewiózł do Warszawy ulotki od strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, które (wraz z ulotkami wydrukowanymi przez redaktorów „NTO”) wykorzystał do akcji w warszawskich zakładach pracy; 14 XII 1981 zatrzymany na 48 godz. 1982-1983 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma „Idee. Wola”; 1982-1989 członek MRKS, odpowiedzialny za finanse, odbiór pieniędzy, sprzętu przysyłanego z Francji i Szwecji; współzałożyciel, autor pisma „CDN – Głos Wolnego Robotnika”; reprezentant MRKS i „CDN-GWR” w kontaktach z in. organizacjami; inicjator, działacz Komisji Współpracy Pism Niezależnych „S” regionu Mazowsze, współorganizator kolportażu; 1985-1986 współzałożyciel, redaktor podziemnego pisma „Naprzód”; autor w „KOSie”, „Tygodniku Wojennym”, „PWA”, „Woli” i innych (ps. Karol Morus, MZIM); w 1989 współzałożyciel, redaktor „Kuriera Okrągłego Stołu” oraz „Nowej Gazety”.

W VI 1989 kierował jedną z komórek Ogólnopolskiego Biura Wyborczego KO; 1989-1991 redaktor „Tygodnika Solidarność”, szef działu związkowego, p.o. redaktor naczelny, z-ca redaktora naczelnego; 1991-1992 z-ca redaktora naczelnego „Ekspresu Wieczornego”. 1990-1992 członek założyciel PC. 1991-1993 poseł RP z listy PC, 1992-1993 w klubie poselskim Polski Program Liberalny, wiceprzewodniczący Koalicji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. 1993-1996 wiceprezes Stowarzyszenia Federacja na Rzecz Rozwoju, dyr., członek Rady Nadzorczej Interpoligrafii SA; 1996-2001 prezes Wydawnictwa Municipium SA; w 1997 założyciel, od 2001 członek Zarządu, ekspert Stowarzyszenia Miasta w Internecie; 1999-2001 doradca ministra w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych; 2002-2003 dyr. Klubu Sportowego Piłkarskiego Polonia Warszawa.

Zasłużony Działacz Kultury, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry